Felietony Wojciecha Starzyńskiego

Źródło: Photogenica.pl
Źródło: Photogenica.pl

Polecamy Państwa uwadze wydany przez Fundację „Rodzice Szkole” zbiór felietonów: „Na drodze do państwa obywateli” – autorstwa Wojciecha Starzyńskiego, znanego działacza oświatowego i społecznego, organizatora wielu wydarzeń obywatelskich w życiu edukacyjnym i kulturalnym kraju. Prezentując ponad 200 felietonów pisanych na przestrzeni 30 lat autor dzieli się z nami swoimi doświadczeniami, przypomina ważne wydarzenia z pierwszych dziesięcioleci III RP. i – jak napisała we wprowadzeniu prof. dr hab. Maria Mendel – obdarza tych, którzy stale są na szlaku, bezcennym spadkiem.

Obszerny zbiór felietonów składa się z siedmiu bloków tematycznych, gdzie poruszono ważkie społecznie i politycznie problemy. Autor podjął próbę oceny Społecznego Towarzystwa Oświatowego w kontekście polskiej oświaty niepublicznej oraz zmian w prawodawstwie oświatowym. Dokonał podsumowania działalności Fundacji „Rodzice Szkole” w polskim systemie edukacji w kontekście budowania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – w tle historycznych przemian i światowych wydarzeń. Pochylił się w swoich felietonach nad rolą rodziców w systemie edukacji i zadał wiele frapujących pytań – często niewygodnych dla obu stron dialogu w szkole. Nie zabrakło wnikliwych uwag na temat drugiej strony – nauczycieli. Wszystko to na tle zmieniającej się rzeczywistości po 1989 roku po dzień dzisiejszy. Na szczególną uwagę zasługuje rozdział V, w którym autor zadaje filozoficzne pytania o obywatelskość oraz wskazuje kierunki rozwoju polskiej edukacji i oświaty. Zwraca uwagę na niebezpieczne zjawisko w polskim społeczeństwie tzw. pedagogikę wstydu. W refleksyjnej, szóstej części pyta o „Polskie drogi i rozdroża” komentując ważne wydarzenia z polskiej historii. Ostatnia część, jak pisze sam autor: Osobny rozdział zatytułowany Pro Memoria poświęciłem wspomnieniom o ludziach, którzy odeszli w ostatnich dziesięcioleciach na „wieczną wartę” i o których nigdy nie zapomnę pamiętając jak wiele Im zawdzięczam.

Lektura obowiązkowa dla wszystkich, którym na sercu leży rozwój polskiej oświaty i nauki.

Publikacja dostępna jest do pobrania na stronie Fundacji „Rodzice Szkole”

Ostatnia aktualizacja: 10 listopada 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa