Nauczyciel w świecie wielojęzycznym. Wizyta przedstawicieli władz edukacyjnych stanu Illinois, USA

Uczestniczki spotkania
Uczestniczki spotkania

18 października br. w siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki odbyła się międzynarodowa konferencja Nauczyciel w świecie wielojęzycznym, w trakcie której przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz State Board of Education  podpisali porozumienie dotyczące realizacji programu Visiting International Teachers (VIT). To kolejny etap współpracy polsko-amerykańskiej w dziedzinie edukacji zapoczątkowanej w maju podczas wizyty szefa MEiN w USA. Porozumienie to stworzy możliwości doskonalenia zawodowego polskich nauczycieli w ramach pracy  w amerykańskim systemie edukacyjnym w zakresie nauczania języka polskiego dla środowisk polonijnych.

Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń w nauczaniu wielojęzycznym. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Polski, USA i Hiszpanii. Ośrodek Rozwoju Edukacji reprezentowała dr Barbara Muszyńska, od wielu lat współpracująca z ORE przy realizacji wielu zadań związanych z edukacja językową, wielojęzycznością i wielokulturowością. Pani Muszyńska omówiła kwestie związane z tworzeniem warunków wsparcia nauczycieli w pracy z uczniami wielojęzycznymi. Zaprezentowała także bogate zasoby edukacyjne poświęcone edukacji wielojęzycznej wypracowane w ORE.

Więcej informacji temat ww. wydarzenia na stronie MEiN.

W kolejnym dniu wizyty w Polsce przedstawicielki strony amerykańskiej: Joanne Clyde, Director of Multilingual Department ISBE oraz Lydia Kvinta, Principal Consultant ISBE odwiedziły Ośrodek Rozwoju Edukacji. W auli konferencyjnej budynku przy ul. Polnej gości powitała wicedyrektor Marzenna Habib. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele Ośrodka, w tym kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz informacji na tematy związane z wielojęzycznością i wielokulturowością, obecnymi w obu systemach edukacyjnych.

Ostatnim punktem wizyty gości w Polsce była wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Uczestniczki spotkania - w środku p. Lydia Kvinta, Principal Consultant ISBE , po prawej p. Marzenna Habib, wicedyrektor ORE
Uczestniczki spotkania - w środku p. Joanne Clyde, Director of Multilingual Department ISBE

Ostatnia aktualizacja: 21 października 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa