Kongres TIK w Edukacji

Tomasz Madej – Dyrektor Ośrodka Rozwoju
Tomasz Madej – Dyrektor Ośrodka Rozwoju

Kongres TIK w Edukacji to spotkanie dla dyrektorów szkół oraz przedstawicieli
jednostek administracji publicznej odpowiedzialnych za organizację oświaty.

W trakcie dwóch dni Kongresu poruszone były najistotniejsze kwestie
dotyczące zmian w polskiej edukacji. Dyrektorzy oraz przedstawiciele
administracji dowiedzieli się, jak usprawnić funkcjonowanie placówki
oświatowej, a także jak skutecznie zarządzać rozbudowaną infrastrukturą TIK
w szkole.

Podczas pierwszego dnia Pan Tomasz Madej – Dyrektor Ośrodka Rozwoju
Edukacji przedstawił prezentację dotyczącą roli i znaczenia Zintegrowanej
Platformy Edukacyjnej w kształtowaniu kompetencji cyfrowych.

Ostatnia aktualizacja: 14 października 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa