„Pozytywny potencjał młodzieży: Polska – Malta – Litwa” – konferencja międzynarodowa z udziałem Dyrektora ORE Tomasza Madeja

Uczestnicy konferencji Pozytywny potencjał młodzieży. Drugi od prawej Tomasz Madej Dyrektor ORE
Uczestnicy konferencji Pozytywny potencjał młodzieży. Drugi od prawej Tomasz Madej Dyrektor ORE

30 maja 2022 r. w Nowym Sączu odbyła się XVII konferencja poświęcona wychowaniu. W konferencji uczestniczył Tomasz Madej – Dyrektor ORE. Ośrodek Rozwoju Edukacji był  patronem honorowym wydarzenia, razem z Rzecznikiem Praw Dziecka i Kuratorium Oświaty w Krakowie.
Tegoroczne spotkanie miało charakter międzynarodowy i było częścią projektu „Youth Positive Potential” w ramach unijnego programu Erasmus+, którego partnerami są: Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, Vilniaus Pedagoginė Psichologinė Tarnyba oraz Life Network Foundation Malta.

Celem konferencji było poszukiwanie metod wzmocnienia kondycji psychicznej młodych ludzi. Wydarzenie było też okazją do poszerzenia wiedzy na temat zagrożeń i specyfiki funkcjonowania młodzieży w dobie pandemii i traumatycznych przeżyć związanych z wojną w Ukrainie. Starano się wskazać rodzicom, nauczycielom i wszystkim dorosłym metody dawania wsparcia psychicznego i rozwiązywania problemów młodych ludzi.

Dyrektor ORE Tomasz Madej uczestniczył w panelu dyskusyjnym „Czego potrzebuje nastolatek. Na tropie zapomnianych mądrości”, poświęconym poszukiwaniu uniwersalnych prawd, fundamentów, na których można budować działania wychowawcze i edukację.

Zadaniem dorosłych jest być podporą w świecie, który daje wiele sprzecznych, powierzchownych, a zarazem emocjonalnych odpowiedzi na pytania życia. Dorośli, potrzebują na nowo przypominać sobie najgłębsze mądrości, które sprawdzają się w czasach kryzysu, które pomagają być przewodnikami dla młodych.
Jakie to są mądrości? Które mądrości dotyczące prawdy o człowieku, jego relacjach, jego życiu, okazują się ponadczasowe i wytrzymują próbę pandemii, lockdownu, wojny, chaosu informacyjnego – o tym właśnie dyskutowali paneliści.

Wykłady konferencyjne wygłosili:

  • dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska – Śląski Uniwersytet Medyczny „W pułapce stresu”
  • dr Jerzy Smoleń – Akademia Ignatianum w Krakowie „Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię potrzebuję – spojrzenie oczami młodych”
  • dr Szymon Grzelak – Instytut Profilaktyki Zintegrowanej w Warszawie „Czym jest profilaktyka zintegrowana”
  • dr Miriam Sciberras – Life Network Foundation Malta „Program Archipelag Skarbów na Malcie”
  • mgr Lucyna Narkiewicz-Skórko – Vilniaus Pedagoginė Psichologinė Tarnyba „Pozytywny potencjał i problemy młodzieży na Litwie – dobre praktyki i skuteczne rozwiązania”
  • mgr Halina Czerwińska – Fundacja Ostoja w Nowym Sączu „Miłość nie wystarczy – czego potrzebuje dorosły w relacji z nastolatkiem”.
Uczestnicy konferencji Pozytywny potencjał młodzieży. Drugi od prawej Tomasz Madej Dyrektor ORE
Przemówienie Dyrektora ORE Tomasza Madeja na konferencji Pozytywny ptencjał młodzieży. Polska - Malta - Litwa. 30.05.2022
Uczestnicy panelu dyskusyjnego Czego potrzebuje nastolatek. Na tropie zapomnianych mądrości. Pośrodku Dyrektor ORE Tomasz Madej
Uczestnicy panelu dyskusyjnego. Od prawej - Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowa, Dyrektor ORE Tomasz Madej, Lucyna Narkiewicz-Skórko - Vilniaus Pedagoginė Psichologinė Tarnyba

Ostatnia aktualizacja: 1 czerwca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa