Historia i Teraźniejszość – relacja z konferencji organizowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji

14 czerwca 2022 r. w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL odbyła się konferencja dla nauczycieli dotycząca nowego przedmiotu szkolnego „Historia i teraźniejszość”. W spotkaniu wziął udział Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, oraz wiceminister Dariusz Piontkowski.

„W takich miejscach jak to, budowała się polskość” − powiedział dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Tomasz Madej − otwierając konferencję. Także Filip Musiał − dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL podkreślał nieprzypadkowy wybór miejsca − byłego więzienia i katowni UB przy ul. Rakowieckiej 37, w którym „przeplatają się historia i teraźniejszość”.

Gośćmi konferencji byli: prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki, prof. Wojciech Roszkowski z Instytutu Studiów Politycznych PAN, prof. Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz dr Robert Derewenda – wykładowca KUL i dyrektor lubelskiego IPN.
Konferencję poprowadził wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Tomasz Pitucha.

Nowy przedmiot historia i teraźniejszość zastąpi wiedzę o społeczeństwie realizowaną w liceum, technikum oraz szkołach branżowych w zakresie podstawowym. WOS rozszerzony dla uczniów technikum i liceum pozostaje bez zmian. Program przedmiotu obejmuje okres od 1945 do 2015 roku i łączy treści z zakresu historii powojennej z elementami wiedzy o społeczeństwie.

„Musimy zrobić wszystko, aby młode pokolenia mogły poznać prawdę o najnowszej historii. Jeśli człowiek nie zna najnowszych procesów historycznych, bezpośrednio oddziałujących na dzisiejszą rzeczywistość, jest podatny na manipulację” − podkreślił Minister Przemysław Czarnek. Zwrócił również uwagę, że nauka historii w szkole kończyła się zazwyczaj na II wojnie światowej, a najnowszą historię poznawali tylko ci uczniowie, którzy zdawali na maturze historię lub WOS. Podziękował historykom i dydaktykom za wkład w pracę nad przygotowaniem podstawy programowej nowego przedmiotu. Odniósł się także do jedynego zgłoszonego do MEiN podręcznika do nauki historii i teraźniejszości. Jego autor, prof. Wojciech Roszkowski wyjaśniał uczestnikom konferencji cel wprowadzenia nowego przedmiotu do ramowych planów nauczania w szkole ponadpodstawowej. Mówił o potrzebie wychowania dorosłych, dojrzałych ludzi, którzy będą dobrymi obywatelami, wychowanymi do rozpoznawania prawdy. Profesor przypomniał rujnujące dla cywilizacji skutki ideologii i praktyki komunizmu, który zakłamywał nawet sam język, dlatego też podkreślił szczególną wagę nauczania młodzieży rozpoznawania właściwego znaczenia słów. Zaznaczył również, że nowy przedmiot ma kształtować pokolenia świadome swojej tożsamości narodowej, rozumianej jako spoiwo wspólnoty europejskiej.

Uczestnicy konferencji „Historia i Teraźniejszość” złożyli wieńce pod tablicą pamięci Kornela Morawieckiego i działaczy Solidarności Walczącej oraz a także pod ścianą straceń, oddając hołd tym, którzy cierpieli prześladowanie, tortury a także oddali życie za wolną i niepodległą Polskę.

Złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą Kornela Morawieckiego.
Tomasz Madej, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji
prof. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki
Wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej
Konferencja "Historia i Teraźniejszość"
dr Karol Nawrocki, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
prof. Mieczysław Ryba
prof. Wojciech Roszkowski
dr Robert Derewenda, Dyrektor IPN w Lublinie

Ostatnia aktualizacja: 15 czerwca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa