Konferencja „Wspieranie przez szkołę wychowawczej roli rodziny” z udziałem wicedyrektora ORE Tomasza Pituchy

Wystąpienie Tomasza Pituchy – Pełnomocnika Ministra Edukacji i Nauki ds. rodziny, wicedyrektora ORE
Wystąpienie Tomasza Pituchy – Pełnomocnika Ministra Edukacji i Nauki ds. rodziny, wicedyrektora ORE

23 maja 2022 r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja „Wspieranie przez szkołę wychowawczej roli rodziny”, zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Lublinie we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie. Organizatorów konferencji reprezentowali: Lubelska Kurator Oświaty Teresa Misiuk, wicedyrektor ORE i Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. rodziny Tomasz Pitucha oraz Anna Powązka – przedstawicielka Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich (WRKSO) ORE. W wydarzeniu uczestniczyli dyrektorzy szkół, nauczyciele wychowania do życia w rodzinie oraz przedstawiciele rad rodziców.

Aktu otwarcia konferencji dokonała Lubelska Kurator Oświaty Teresa Misiuk, Po wprowadzeniu w tematykę wydarzenia, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji i  Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. rodziny  odczytał list prof. Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki, skierowany do uczestników konferencji.

W dalszej części konferencji Aleksandra Sępoch, p.o. dyrektor Wydziału Edukacji Specjalnej i Wspomagania Kuratorium Oświaty w Lublinie, zaprezentowała aktualny stan realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie w województwie lubelskim. Rekomendacje dotyczące zajęć wychowania do życia w rodzinie przedstawił Tomasz Pitucha − Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. rodziny, wicedyrektor ORE. Kolejny referat, zatytułowany ,,Troska o dobro ucznia – potrzeba realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie w szkole”, wygłosiła Anna Powązka – przedstawicielka Zespołu Wychowania do Życia w Rodzinie WRKSO ORE. Dr Zbigniew Barciński z Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli NATAN przedstawił temat „,Wychowanie do życia w rodzinie w kontekście sporów kulturowych”. O programie nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w odniesieniu do realizacji profilaktyki w szkole mówiły Panie: Magdalena Kozioł, doradca metodyczny wychowania do życia w rodzinie oraz Anna Radziwiłko, nauczyciel konsultant w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Głównym celem konferencji było zainteresowanie dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców tematyką zajęć wychowania do życia w rodzinie. Do udziału w konferencji zgłosiło się blisko 250 uczestników. Konferencję podsumowała i podziękowała za udział Teresa Misiuk, Lubelska Kurator Oświaty.

Od prawej przedstawiciele MEiN - Wawrzyniec Kowalski i Jacek Banaś, Mirosław Jarosiński - Wydział Oświaty i Wychowania KO Lublin, ks. Krzysztof Gałan, przedstawicielki Urzędu Marszałkowskiego
W pierwszym rzędzie widowni od prawej - Wiesław Zawadzki, Anna Powązka, Teresa Misiuk, Tomasz Pitucha
Widok sali konferencyjnej - wystąpienie Aleksandry Sępoch p.o. dyrektor Wydziału Edukacji Spejalnej i Wspomagania Kuratorium Oświaty w Lublinie
Goście konferencji w pierwszym rzędzie widowni - od prawej Wiesław Zawadzki przedstawiciel MEiN i Anna Powązka - przedstawiciel WRKSO ORE
Wystąpienie Anny Powązki - przedstawicielki WRKSO ORE
Wystąpienie dr. Zbigniewa Barcińskiego z Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli NATAN
Wystąpienie Magdaleny Kozioł, doradca metodycznego WDŻ oraz Anny Radziwiłko, nauczyciela konsultanta w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wystąpienie Teresy Misiuk - Lubelskiej Kurator Oświaty
Wystąpienie Tomasza Pituchy - Pełnomocnika Ministra Edukacji i Nauki ds. rodziny, wicedyrektora ORE

Ostatnia aktualizacja: 3 czerwca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa