Relacja z konferencji „Rola koordynatorów Rad Młodzieży przy jednostkach samorządu terytorialnego w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego”

Od lewej: Kierownik WRKSO ORE Agnieszka Karczewska-Gzik, Wicedyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w KPRM Maciej Piędel, Dyrektor ORE Tomasz Madej, Wicedyrektor ORE, Pełnomocnik Ministra ds. Rodziny Tomasz Pitucha, Ekspert ORE dr Monika Brenner-Zawierucha
Od lewej: Kierownik WRKSO ORE Agnieszka Karczewska-Gzik, Wicedyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w KPRM Maciej Piędel, Dyrektor ORE Tomasz Madej, Wicedyrektor ORE, Pełnomocnik Ministra ds. Rodziny Tomasz Pitucha, Ekspert ORE dr Monika Brenner-Zawierucha

5 kwietnia 2022 r. Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich (WRKSO) Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu ds. Polityki Młodzieżowej zorganizował konferencję online „Rola koordynatorów Rad Młodzieży przy jednostkach samorządu terytorialnego w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego”.

Okazją do podjęcia problematyki była chęć zainteresowania koordynatorów − opiekunów młodzieży, działalnością społeczną oraz zeszłoroczną nowelizacją ustawy, która zmieniła sposób funkcjonowania młodzieżowych rad w ramach aktywności społeczeństwa obywatelskiego.

Gości powitali: Dyrektor ORE Tomasz Madej oraz Wicedyrektor ORE, Pełnomocnik Ministra ds. Rodziny Tomasz Pitucha.

Słowo wstępne wygłosił Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, Sekretarz Stanu w KPRM Piotr Mazurek.

Konferencja poświęcona była uwarunkowaniom prawnym powstania i funkcjonowania młodzieżowych rad. Tematyka została zaprezentowana przez Pełnomocnika Rządu Piotra Mazurka oraz Piotra Wasilewskiego − współprzewodniczącego Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.

W dalszej części zapoznano uczestników konferencji z problematyką budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w kontekście szkoły i jej podmiotów. Głos w tej sprawie należał do Wojciecha Zonia z Uniwersytetu w Białymstoku, pierwszego opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki oraz Piotra Rydzewskiego – Prezesa Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych.

O tym jak zachęcić młodzież do udziału w życiu społeczno-politycznym − opowiedziała Alicja Książek − Przewodnicząca Zarządu Krajowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS).

Główny cel konferencji − zainteresowanie dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników samorządu terytorialnego tematyką młodzieżowych rad − został osiągnięty. Do udziału w konferencji zgłosiło się blisko 300 uczestników.

Wszystkim gościom, prelegentom oraz uczestnikom dziękujemy za obecność i zapraszamy do udziału w kolejnych przedsięwzięciach organizowanych przez WRKSO w  Ośrodku Rozwoju Edukacji.

Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, Sekretarz Stanu Piotr Mazurek
Od lewej: Kierownik WRKSO ORE Agnieszka Karczewska-Gzik, Wicedyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w KPRM Maciej Piędel, Dyrektor ORE Tomasz Madej, Wicedyrektor ORE, Pełnomocnik Ministra ds. Rodziny Tomasz Pitucha, Ekspert ORE dr Monika Brenner-Zawierucha
Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotr Mazurek, Wicedyrektor ORE, Pełnomocnik Ministra ds. Rodziny Tomasz Pitucha
Piotr Wasilewski – Współprzewodniczący Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem
Wojciech Zoń − Uniwersytet w Białymstoku, prawnik, pierwszy opiekun Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki
Piotr Rydzewski – Prezes Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych
Alicja Książek − Przewodnicząca Zarządu Krajowego NZS

 

Ostatnia aktualizacja: 13 kwietnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa