Relacja z konferencji „Operacja polska i zbrodnia katyńska – dwa sowieckie ludobójstwa na Polakach”

podinsp. Krzysztof Musielak (Dyrektor Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji KGP)
podinsp. Krzysztof Musielak (Dyrektor Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji KGP)

7 kwietnia 2022 r. w Auli Komendy Głównej Policji w Warszawie odbyła się konferencja „Operacja polska i zbrodnia katyńska − dwa sowieckie ludobójstwa na Polakach”, zorganizowana przy współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z Biurem Edukacji Historycznej − Muzeum Policji KGP. Partnerem wydarzenia było Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Słowo wstępne wygłosił nadinsp. Dariusz Augustyniak, I Zastępca Komendanta Głównego Policji, a ze strony ORE − wicedyrektor Tomasz Pitucha.

Referaty wygłoszone w pierwszej części konferencji dotyczyły przede wszystkim metodyki nauczania o tematach trudnych, jak tzw. operacja polska NKWD czy zbrodnia katyńska. Po przerwie kawowej prelegenci w swoich wystąpieniach skupili się na policjantach jako ofiarach zbrodni sowieckich. Jeden z referatów dotyczył również komiksów w kontekście ich użyteczności w czasie zajęć edukacyjnych.

Ostatnim elementem konferencji była projekcja filmu „ROZSTRZELAĆ POLAKÓW − czyli operacja antypolska NKWD 1937−1938”.

Komórką odpowiedzialną za organizację konferencji był Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

Tomasz Pitucha (Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji)
dr Tomasz Sommer (Autor filmu "ROZSZTRZELAĆ POLAKÓW! - czyli operacja antypolska NKWD 1937-1938”)
dr Aleksandr Gurjanow (Stowarzyszenie "Memoriał")
Agnieszka Karczewska-Gzik (Kierownik WRKSO)
mł. insp. Kinga Badeńska (KGP)
kom. dr Marcin Dziubak (KGP Rzeszów)
Iwona Pańpuch (Dyrektor Szkoły Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie)
dr Robert Derewenda (IPN Lublin)
dr Dariusz Gałaszewski (IPN)
Prof. Włodzimierz Bernacki (Wiceminister Edukacji i Nauki)
Od lewej: Sławomir Adamiec (Dyrektor Generalny w Ministerstwie Edukacji i Nauki)
dr Marcin Karkut (WKRSO)
nadinsp. Dariusz Augustyniak (I Zastępca Komendanta Głównego Policji)
podinsp. Krzysztof Musielak (Dyrektor Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji KGP)

Ostatnia aktualizacja: 11 kwietnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa