Ogólnopolska konferencja „Wsparcie szkół w działaniach wychowawczych w obliczu kryzysowych wydarzeń na świecie i w Polsce”

Zapraszamy nauczycieli do udziału w ogólnopolskiej konferencji na temat „Wsparcia szkół w działaniach wychowawczych w obliczu kryzysowych wydarzeń na świecie i w Polsce”, która odbędzie się 26 kwietnia 2022 r. w godz. 10.00–11.45 w formie online. Konferencja jest organizowana przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki. Przedstawione zostaną m.in. aktualne wyniki badań IPZIN prowadzonych w szkołach (marzec − kwiecień 2022 r.) oraz konkretne narzędzia dostosowane do potrzeb pracy wychowawczej w szkołach w obecnym czasie.

Link do transmisji

Program konferencji

9:45 – 10:00 Logowanie uczestników

10:00 – Wprowadzenie w temat konferencji przez przedstawicieli MEiN i IPZIN – zastępca dyrektora DWEW Wawrzyniec Kowalski, MEiN / Szymon Grzelak, prezes IPZIN

10:15 – Doświadczenia szkół Lubelszczyzny i Śląska w radzeniu sobie z wyzwaniami wychowawczymi w obliczu kryzysowych wydarzeń na świecie i w Polsce – Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk oraz Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer

10:45 – Wybrane wyniki najnowszych badań w szkołach realizujących „Szkolną inicjatywę profilaktyczną Nawigacja w każdą pogodę”. Wnioski dla działań wychowawczych i profilaktycznych – Szymon Grzelak / Dorota Żyro, IPZIN

11:05 – Propozycje konkretnych rozwiązań praktycznych dostosowanych do aktualnej sytuacji i dostępnych w ramach projektu „Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę” – Szymon Grzelak / Dorota Żyro, IPZIN 

11:30 – Jak szkoły mogą skorzystać z nieodpłatnej oferty przygotowanej przez IPZIN:  informacje praktyczne i organizacyjne – Agata Balcerzak, IPZIN

11:45 – Zakończenie konferencji

 

Ostatnia aktualizacja: 14 kwietnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa