Dobre praktyki w zakresie wspierania kreatywności, innowacyjności i samodzielności uczniów szkół ponadpodstawowych

Książka omawia rozwiązania przydatne w dydaktyce ukierunkowanej na kreatywność oraz innowacyjność uczniów (zwłaszcza – szkół ponadpodstawowych). Autor przypomina, że nie należy dzielić uczniów na kreatywnych i niekreatywnych, ponieważ istotą jest stopień kreatywności, który można zwiększać, z wykorzystaniem odpowiednich metod i zadań. Zawarto tu ich przegląd, a także przeanalizowano rolę nauczyciela świadomego rangi tych zagadnień. Książka wyjaśnia, że rozwój kompetencji proinnowacyjnych i twórczego potencjału wszystkich uczniów to jedno z najważniejszych wyzwań, z którymi mierzy się dydaktyka XXI wieku.

Ostatnia aktualizacja: 28 kwietnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa