Kurs języka polskiego dla I grupy nauczycieli z Ukrainy – rekrutacja zakończona

Szanowni Państwo, zakończyliśmy rekrutację na pierwszą grupę kursu języka polskiego.

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na kurs w grupie pierwszej, zostaną zaproszone do kolejnych tworzonych grup, według kolejności zgłaszania się.

Шановні Пан / Пані,

Закінчилася реєстрація до першої групи інтенсивного курсу польської мови.

Особи, які не зараховані на курс до першої групи, будуть запрошені до наступних груп, що будуть створені згідно з почерговістю реєстрації.

Ostatnia aktualizacja: 25 marca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa