Sejm Dzieci i Młodzieży – rekrutacja od 1 marca

1 marca 2022 r. rozpocznie się rekrutacja do XXVIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży (SDiM). Do udziału w konkursie zapraszamy dwuosobowe zespoły złożone z uczniów tej samej szkoły lub zespołu szkół. Już za tydzień zostanie opublikowany regulamin udziału w projekcie oraz informacje o tym, w jaki sposób należy wykonać zadanie rekrutacyjne − w formie przewodnika. Informacje te zostaną umieszczone na nowej stronie internetowej, której adres będzie opublikowany w dniu rozpoczęcia rekrutacji. Zachęcamy także do śledzenia oficjalnej strony SDiM na Facebooku.

Organizatorem Sejmu Dzieci i Młodzieży od 1994 roku jest Kancelaria Sejmu a do grona współorganizatorów należą obecnie: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Zapraszamy do udziału!

Osobą odpowiedzialną za organizację wydarzenia ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji jest dr Marcin Karkut z Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE (e-mail: marcin.karkut@ore.edu.pl, nr tel.: (+48) 22 345 37 51 lub 22 345 37 00 wew. 501).

Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa