Ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem

Źródło: lscdn.pl
Źródło: lscdn.pl

Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie już po raz 22. organizuje Ogólnopolski Konkurs literacko-plastyczny „Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem”. Hasło XXII edycji: „Kobieta i mężczyzna darem dla….”. Współorganizatorami konkursu są: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”. Jednym z Patronów Honorowych wydarzenia jest Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek.

Celem konkursu jest inspirowanie dzieci i młodzieży do poznania i czerpania z bogatego dziedzictwa duchowego bł. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierny był Prymas Tysiąclecia.

Do udziału w konkursie zaproszeni są uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach: literackiej, plastycznej i multimedialnej.

Termin przesyłania prac to 31 marca 2022 roku.

Więcej szczegółów oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Ostatnia aktualizacja: 5 stycznia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa