Relacja z konferencji „Szkoła w sytuacji (post)pandemii – możliwości szkoleń i poradnictwo”

30 listopada br. w  Auli Schumana Auditorium Maximum na kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się konferencja „Szkoła w sytuacji (post)pandemii – możliwości szkoleń i poradnictwo”. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW w ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego dla Uczniów i Nauczycieli, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jej uczestnikami byli nauczyciele, pedagodzy, specjaliści, dyrektorzy i inni pracownicy placówek oświatowych, a także studenci pedagogiki i wszyscy zainteresowani wsparciem szkoły w pandemii. Motywem przewodnim konferencji była dyskusja o organizacji pracy szkół i instytucji edukacyjnych w warunkach pandemii, wsparciu usług edukacyjnych i poradnictwa, podnoszeniu kompetencji zawodowych pracowników oświaty. Tematy wystąpień oscylowały wokół zagadnień kompetencji cyfrowych oraz psychospołecznych konsekwencji edukacji zdalnej. Podczas spotkania Tomasz Madej − dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji − przedstawił prezentację na temat „Działań Ośrodka Rozwoju Edukacji w okresie (post)pandemii”.

Uczestnicy wysłuchali także wystąpienia dr hab. Anny Fidelus, prorektor ds. studenckich i kształcenia oraz kierowniczki programu, a także Aurelii Michałowskiej − mazowieckiej kurator oświaty, która dokonała analizy przebiegu pandemii i jej wpływu na funkcjonowanie szkół i placówek z perspektywy organu nadzoru pedagogicznego. Słuchacze uczestniczyli w wydarzeniu zarówno w trybie stacjonarnym, jak i online.

Ostatnia aktualizacja: 3 grudnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa