Relacja z konferencji „Ergonomia środowiska pracy”

©-lightkeeper/Photogenica
©-lightkeeper/Photogenica

25 listopada 2021 roku odbyła się konferencja naukowa na temat „Ergonomii środowiska pracy”. Konferencję zorganizował  Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach oraz  Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Inżynierii Produkcji w Zabrzu. Tematem wiodącym były zagadnienia ergonomii pracy w odniesieniu do kształcenia zawodowego.

Dyrektor ORE Tomasz Madej przedstawił temat podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego wobec nowych efektów kształcenia w zakresie bhp i ergonomii w zawodach technicznych i usługowych.

Omówiono także metodologię ergonomii i metodykę prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie ergonomii.

Ostatnia aktualizacja: 3 grudnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa