Zmarła Grażyna Osicka

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 19 listopada 2021 r. odeszła od nas Grażyna Osicka, wieloletnia dyrektorka Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, którego następcą jest Ośrodek Rozwoju Edukacji. Ś. p. Grażyna Osicka przez 20 lat kierowania placówką zostawiła po sobie wspomnienia profesjonalnego przywódcy i pedagoga, z wielkim zaangażowaniem troszczącego się o sprawę rozwoju edukacji zawodowej w naszym kraju. Była prekursorką wdrażania programów nauczania i podstaw programowych, rozwijania kształcenia na odległość i doradztwa zawodowego w szkołach.

Pozostawiła trwałe zasługi dla rozwoju edukacji. Przez lata była związana także z branżą medyczną − prowadziła zajęcia z dydaktyki pielęgniarstwa na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, wcześniej kierowała szkołą medyczną przy ul. Erazma Ciołka w Warszawie.
Z wdzięcznością myślimy o ś. p. Grażynie Osickiej i dziękujemy za wszelkie dobro, jakie czyniła dla otoczenia, w którym żyła i pracowała.

Dyrekcja i Pracownicy Ośrodka Rozwoju Edukacji składają wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłej.

Ostatnia aktualizacja: 24 listopada 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa