Porozumienie o współpracy pomiędzy Dyrektorem ORE i Komendantem Głównym Policji

z lewej Tomasz Madej p.o Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z prawej podinsp. Krzysztof Musielak Dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP
z lewej Tomasz Madej p.o Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z prawej podinsp. Krzysztof Musielak Dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

9 listopada 2021 r. w budynku Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP w Warszawie  zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Tomaszem Madejem  p.o. Dyrektorem Ośrodka  Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE) i Komendantem Głównym Policji (KGP) reprezentowanym przez podinsp. Krzysztofa Musielaka − Dyrektora Biura Edukacji Historycznej Muzeum Policji KGP.

Treść porozumienia pozwoli na realizację wspólnych projektów edukacyjnych, w ramach Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE, a tym samym upowszechnianie wiedzy o historii i tradycji Policji, z uwzględnieniem postaw społecznych i patriotycznych.

Spotkanie było również okazją do zaprezentowania ekspozycji Muzeum, którą przedstawił Dyrektor podinsp. Krzysztof Musielak.

z lewej Tomasz Madej p.o Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z prawej podinsp. Krzysztof Musielak Dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP
z lewej Tomasz Madej p.o Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z prawej podinsp. Krzysztof Musielak Dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP
z lewej przedstawiciele Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP w Warszawie z prawej Tomasz Madej p.o Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie i Agnieszka Karczewska -Gzik kierownik WRKSO
ekspozycja muzealna
ekspozycja muzealna

Ostatnia aktualizacja: 12 listopada 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa