Kongres Edukacji Klasycznej – relacja z wydarzenia

Prof. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki
Prof. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki

24 listopada 2021 r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie miał miejsce Kongres Edukacji Klasycznej, pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, zorganizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji – Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Uczestnikami wydarzenia byli kuratorzy oświaty, dyrektorzy ośrodków doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy wojewódzkich bibliotek pedagogicznych oraz liczni goście. Oprawę artystyczną wydarzenia, polegającą na lekturze tekstów klasycznych, zapewnił prof. Jarosław Gajewski. Prowadzącym Kongres był redaktor Krzysztof Ziemiec.

Inauguracyjne przemówienie wygłosił Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki, a w tematykę Kongresu wprowadził uczestników Artur Górecki, Dyrektor Departamentu Programów Nauczania i Podręczników Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W dalszej części konferencji wystąpili: dr Paweł Milcarek − z wykładem „Edukacja dla sprawności umysłu i woli”, prof. Gościwit Malinowski − „Sztuki wyzwolone w curriculum edukacji europejskiej”, dr Peter Kwasniewski − „Sztuki wyzwolone we współczesnej edukacji – przykład amerykański”, dr Katarzyna Ochman − „Kulturowe i edukacyjne znaczenie łaciny”, Dariusz Zalewski  − „Sprawności moralne u podstaw wychowania” oraz Jacek Banaś, Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego Ministerstwa Edukacji i Nauki − „O potrzebie filozofii w edukacji współczesnej”.

Uroczystym akcentem Kongresu było odznaczenie przez ministra Przemysława Czarnka  trzech osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju edukacji klasycznej w Polsce: dr. Pawła Milcarka, Anny Zalewskiej i Dariusza Zalewskiego.

Ostatnią część Kongresu stanowił panel dyskusyjny zatytułowany „Edukacja klasyczna w obronie cywilizacji”, w którym udział wzięli: minister Przemysław Czarnek, prof. Mieczysław Ryba, redaktor Paweł Lisicki oraz redaktor Wojciech Reszczyński.

Prof. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki
Red. Krzysztof Ziemiec - prowadzący
Dr Artur Górecki, Dyrektor Departamentu Programów Nauczania i Podręczników MEiN
Prof. Jarosław Gajewski
Dr Paweł Milcarek
Prof. Gościwit Malinowski
Dr Peter Kwasniewski
Uczestnicy Kongresu Edukacji Klasycznej. W pierwszym rzędzie po lewej stronie - Minister Dariusz Piontkowski
dr Katarzyna Ochman
Dariusz Zalewski
Jacek Banaś, Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego MEiN
Dyskusja z udziałem prelegentów
Panel dyskusyjny z udziałem prof. Przemysława Czarnka, prof. Mieczysława Ryby, red. Pawła Lisickiego oraz red. Wojciecha Reszczyńskiego

 

 

Trwają prace techniczne nad uzupełnieniem filmów o napisy − prosimy o cierpliwość.

Ostatnia aktualizacja: 28 grudnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa