Pilotaż standardów w zakresie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodzin

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, w ramach współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, rozpoczyna pilotaż standardów w zakresie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wspierania rodziny.

Zespół specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka APS, w ramach umowy z MEiN, opracował standardy w zakresie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wspierania rodziny, które w pilotażu poddane zostaną praktycznej weryfikacji i ocenie osób i podmiotów zaangażowanych w realizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w powiatach.

Zaproszenie do udziału w pilotażu kierowane jest do powiatów oraz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka lub zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

Zgłoszenia za pośrednictwem rejestracji elektronicznej.

Więcej informacji na stronie APS.

Źródło. strona internetowa MEiN

Ostatnia aktualizacja: 26 października 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa