Ośrodek Rozwoju Edukacji Krajowym Punktem Referencyjnym

©-daboost/Photogenica
©-daboost/Photogenica

W ramach działań w sieci EQAVET Ośrodek Rozwoju Edukacji został Krajowym Punktem Referencyjnym. Krajowy Punkt Referencyjny skupia różne instytucje państwowe i regionalne, partnerów społecznych, organizatorów szkoleń i kształcenia zawodowego, w celu zjednoczenia działań na rzecz podnoszenia jakości szkolenia i kształcenia zawodowego. W Polsce taką funkcję pełni Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Główne funkcje Krajowych Punktów Referencyjnych:

  • aktywne wspieranie realizacji programu prac EQAVET;
  • podejmowanie konkretnych inicjatyw mających na celu wspieranie dalszego rozwoju ram zapewnienia jakości na szczeblu krajowym;
  • wspieranie samooceny jako elementu uzupełniającego i skutecznych środków kontroli jakości, które pozwalają na pomiar sukcesu oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy w zakresie realizacji programu prac EQAVET;
  • zagwarantowanie skutecznego rozpowszechniana informacji wśród interesariuszy.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej

Przedstawiciel Krajowego Punktu Referencyjnego: Marta Koch-Kozioł, 22 345 37 13

Zapraszamy do kontaktu.

Ostatnia aktualizacja: 5 października 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa