Witaj, szkoło!

© ilona75/Photogenica
© ilona75/Photogenica

Dziś  pierwszy dzwonek rozpocznie nowy rok szkolny dla około 4,6 mln uczniów. Do szkół podstawowych pójdzie 3 107 800 uczniów, w tym dla grupy 381 778 dzieci będzie to początek szkolnej przygody w klasie pierwszej. W szkołach ponadpodstawowych będzie uczyło się 1 517 221 uczniów, z tego w liceach ogólnokształcących 639 791 uczniów, w branżowych szkołach I stopnia 208 350 uczniów, w branżowych szkołach II stopnia − 3775.

Szkoły i placówki oświatowe wracają do pracy stacjonarnej. Nauka będzie prowadzona na zasadach sprzed pandemii, z zachowaniem określonego reżimu sanitarnego Także przy organizacji uroczystości inauguracji roku szkolnego 2021/2022 dyrektorzy szkół kierowali się bezpieczeństwem uczniów i wytycznymi sanitarnymi. Powrót do nauki stacjonarnej – bezpośredni kontakt ucznia z nauczycielem oraz uczniów ze sobą nawzajem − jest bardzo ważny dla rozwoju społecznego dzieci i młodzieży, dla budowania trwałych relacji rówieśniczych. W nowym roku szkolnym życzymy wszystkim uczniom aby szkoła była przede wszystkim bezpiecznym i przyjaznym miejscem zdobywania wiedzy, nawiązywania przyjaźni, rozwijania zainteresowań, zaś dla nauczycieli − miejscem czerpania satysfakcji zawodowej.

Zachęcamy do zapoznania się z kalendarzem roku szkolnego 2021/2022, w którym pokazujemy, kiedy czekają nas okresy największej mobilizacji do pracy (terminy najważniejszych egzaminów) ale także odpoczynku – święta, ferie, wakacje.

Ostatnia aktualizacja: 27 kwietnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa