I Kongres Nauczycieli Województwa Lubelskiego z udziałem Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji Tomasza Madeja

Dyrektor ORE Tomasz Madej podczas przemówienia na I Kongresie Nauczycieli w Lublinie
Dyrektor ORE Tomasz Madej podczas przemówienia na I Kongresie Nauczycieli w Lublinie

31 sierpnia 2021 roku reprezentanci władz oświatowych oraz przedstawiciele środowisk szkolnych spotkali się na I Kongresie Nauczycieli i Województwa Lubelskiego „Współczesna szkoła − szkoła wsparcia i rozwoju”. Wykład inauguracyjny wygłosił dr Tomasz Rzymkowski − Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pełnomocnik Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego. W spotkaniu wzięli udział: Jarosław Stawiarski − Marszałek Województwa Lubelskiego, Lech Sprawka − Wojewoda Lubelski, Mariusz Banach − Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania, Teresa Misiuk − Lubelski Kurator Oświaty oraz przedstawiciele środowisk szkolnych i akademickich.
Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) reprezentował Dyrektor Tomasz Madej, który przedstawił działania ORE w zakresie wspomagania szkół.

Kongres był okazją do refleksji nad kondycją współczesnej szkoły i nad wyzwaniami, jakie rzeczywistość stawia przed wszystkimi uczestnikami procesu edukacyjnego. W wykładach i dyskusjach omawiano takie zagadnienia jak: wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i kształtowanie postaw, specjalne potrzeby edukacyjne, rozwijanie zdolności i rozbudzanie pasji, rolę kształcenia humanistycznego we współczesnym świecie, rolę języka obcego jako narzędzia dialogu, nowe perspektywy w kształceniu zawodowym, wsparcie ucznia na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych, nowe technologie w nauczaniu zdalnym,  Polską Ramę Kwalifikacji w edukacji ogólnej, Zintegrowany System Kwalifikacji i inne działania mające na celu wsparcie kształcenia zawodowego.

Zwieńczeniem Kongresu była dyskusja panelowa na temat działań w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią. Uczestnikiem dyskusji był Dyrektor ORE Tomasz Madej.

Kongres odbył się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Patronat Honorowy nad wydarzeniem sprawowali: Minister Edukacji i Nauki , Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego i Lubelski Kurator Oświaty.

Źródła:

Strona internetowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

Strona internetowa Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Ostatnia aktualizacja: 5 września 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa