I edycja konferencji online „Wychowawcza funkcja edukacji etycznej”

Wicedyrektor ORE Tomasz Pitucha i Kierownik WRKSO Agnieszka Karczewska-Gzik
Wicedyrektor ORE Tomasz Pitucha i Kierownik WRKSO Agnieszka Karczewska-Gzik

W związku z dużym zainteresowaniem wokół zagadnień etyki i religii w szkole, Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE zorganizował 6 sierpnia 2021 r. konferencję „Wychowawcza funkcja edukacji etycznej”. Konferencję dedykowano przede wszystkim nauczycielom religii, etyki i filozofii oraz wychowawcom i pedagogom, a ponadto skierowano do szerokiego grona pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli, psychologów, doradców metodycznych. Uczestników konferencji powitali: Tomasz Pitucha – wicedyrektor ORE, który wygłosił słowo wstępne oraz Agnieszka Karczewska-Gzik – kierownik WRKSO. Podczas wydarzenia prelegenci wygłosili wykłady na następujące tematy:

  1. Dr Jacek Frydrych – nauczyciel filozofii i etyki w III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie:
    • „Edukacja etyczna w szkole – teoria a praktyka”
    • „Wychowanie ku wartościom z perspektywy edukacji etycznej”
  1. Mgr Bożena Osik – nauczyciel-konsultant Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie:
    • Rola nauczycieli w kształtowaniu postaw etycznych na lekcjach etyki i religii”
    • „Wychowawcza funkcja edukacji etycznej”

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników oraz uznaniem dla wysokiego poziomu merytorycznego prezentowanych zagadnień.

Fotorelacja:

Wicedyrektor ORE Tomasz Pitucha i Kierownik WRKSO Agnieszka Karczewska-Gzik
Wicedyrektor ORE Tomasz Pitucha i Kierownik WRKSO Agnieszka Karczewska-Gzik
dr Jacek Frydrych, filozof, etyk i nauczyciel
mgr Bożena Osik, nauczyciel- konsultant religii i etyki

Ostatnia aktualizacja: 11 sierpnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa