Szkolenie „Przygotowanie pytań testowych i testów z zasobów Moodle”

© postmodernstudio / Bank zdjęć Photogenica
© postmodernstudio / Bank zdjęć Photogenica

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie e-learningowe „Przygotowanie pytań testowych i testów z zasobów Moodle”, które odbędzie się w terminie 5-23 lipca 2021 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli wszystkich etapów kształcenia, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli konsultantów, nauczycieli przedmiotów zawodowych, nauczycieli specjalistów, nauczycieli centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, nauczycieli publicznych centrów kształcenia ustawicznego.

Szkolenie skierowane jest do uczestników posiadających podstawy wiedzy z zakresu obsługi platformy Moodle. Jest to kolejne szkolenie z cyklu wykorzystania platformy Moodle w pracy nauczyciela.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykorzystania modułu Test(Quiz) na platformie Moodle do tworzenia i konfigurowania testów,  przygotowywania nowych pytań oraz korzystanie z bazy pytań.

Aby wziąć udział w rekrutacji na szkolenie, należy wypełnić formularz rekrutacyjny. Link do rekrutacji będzie aktywny od 1 lipca 2021 r. od godziny 8.00 do 3 lipca 2021 r. do godz. 16.00

Szczegółowe informacje, zasady rekrutacji oraz zapisy.

Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy do udziału!

Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa