Porozumienie z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

6 maja 2021 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy między Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE) a Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Ośrodek Rozwoju Edukacji reprezentował p.o. Dyrektor Tomasz Madej, w imieniu Muzeum porozumienie podpisał Dyrektor Robert Supeł.

 

Od lewej Tomasz Madej – p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Robert Supeł – Dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku podpisują porozumienie o współpracy

Od lewej Tomasz Madej – p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Robert Supeł – Dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku podpisują porozumienie o współpracy

Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa