XI Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie

od lewej: Minister Edukacji i Nauki dr hab Przemysław Czarnek, Grażyna Wiśniewska Wicedyrektor ORE, Tomasz Madej p.o Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Agnieszka Karczewska-Gzik Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich
od lewej: Minister Edukacji i Nauki dr hab Przemysław Czarnek, Grażyna Wiśniewska Wicedyrektor ORE, Tomasz Madej p.o Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Agnieszka Karczewska-Gzik Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich

W dniach 18−19 kwietnia 2021 r. odbył się XI Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie, pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji i Nauki, z udziałem dr hab. Przemysława Czarnka − Ministra Edukacji i Nauki oraz Beaty Białowąs − Członka Zarządu Województwa Śląskiego.

Organizatorem Wydarzenia był Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”w Częstochowie na czele z Dyrektor Elżbietą Doroszuk.

Współorganizatorem wydarzenia był Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie,  reprezentowany przez Tomasza Madeja p.o. Dyrektora ORE.

W trakcie spotkania prelegenci przedstawili uczestnikom wykłady o następującej tematyce:

  • Rola nauczyciela-konsultanta w promowaniu wartości rodzinnych
  • Wychowanie do życia w rodzinie tak, ale jak?
  • Współpracy nauczyciela wychowania do życia w rodzinie z rodzicami, dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną  warunkiem powodzenia zajęć
  • Doskonalenie relacji interpersonalnych w rodzinie i w szkole
  • Różnice między wychowaniem do życia w rodzinie a edukacją seksualną prowadzoną według standardów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, ang. World Health Organisation).

Kongres cieszył się dużym zainteresowaniem i uznaniem biorących w nim udział. W tegorocznej edycji (online) uczestniczyło 542 odbiorców.

od góry od lewej: Grażyna Wiśniewska Wicedyrektor ORE, Tomasz Madej p.o Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Agnieszka Karczewska-Gzik, Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich, Minister Edukacji i Nauki dr hab Przemysław Czarnek, w dolnym rzędzie od lewej: Beata Białowąs Członek Zarządu Województwa Śląskiego, po prawej napis: XI Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie.
od lewej: Grażyna Wiśniewska Wicedyrektor ORE, Tomasz Madej p.o Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Agnieszka Karczewska-Gzik Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich
od lewej: Minister Edukacji i Nauki dr hab Przemysław Czarnek, Grażyna Wiśniewska Wicedyrektor ORE, Tomasz Madej p.o Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Agnieszka Karczewska-Gzik Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich
minister Edukacji i Nauki dr hab. Przemysław Czarnek (fot. WOM Częstochowa)
Radosław Brzózka, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji i Nauki (fot. WOM Częstochowa)
Wawrzyniec Roch Kowalski, za-ca Dyrektora DWiEW MEiN (fot. WOM Częstochowa)

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa