Konferencja „Rola i znaczenie doradztwa zawodowego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Jak dbać o uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Jak organizować kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Jaka jest rola doradztwa zawodowego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można będzie uzyskać podczas konferencji „Rola i znaczenie doradztwa zawodowego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Zapraszamy do udziału!

Konferencja odbędzie się 27 kwietnia 2021 r. Jest organizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Wydarzenie skierowane jest do doradców zawodowych, w tym doradców zawodowych z MOW, MOS i SOSW, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli oraz pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych.

Głównymi celami konferencji są:

  1. Zwiększenie wiedzy na temat roli doradztwa zawodowego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  2. Rozwijanie umiejętności identyfikowania i interpretowania trudności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie tworzenia drogi edukacyjno-zawodowej przy użyciu różnych źródeł i metod.
  3. Poszerzenie wiedzy o uczestnikach procesu doradztwa zawodowego, potrzebach, ograniczeniach i możliwościach w funkcjonowaniu zawodowym uczniów z SPE.
  4. Usystematyzowanie zasobu terminologicznego z zakresu doradztwa zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem pojęć w edukacji włączającej.

Uczestnicy konferencji będą mieli okazję do wymiany cennych doświadczeń, ale również do pogłębienia wiedzy i umiejętności związanych z pracą z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z dzieckiem przewlekle chorym.

W programie m.in.:

  • Model edukacji włączającej a doradztwo zawodowe – założenia, wyzwania;
  • Rola doradcy zawodowego w rozpoznawaniu potrzeb, ograniczeń i możliwości w funkcjonowaniu zawodowym uczniów z SPE;
  • Planowanie kariery zawodowej dla uczniów ze SPE – trudności i oczekiwania a realia współczesnego rynku pracy;
  • Wykorzystywanie nowoczesnych technologii podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą ze SPE – indywidualizacja pracy doradczej.

Konferencja odbędzie się w formie online, za pośrednictwem platformy edukacyjnej Zoom.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Rejestracja uczestników za pomocą formularza elektronicznego.

Ostatnia aktualizacja: 22 kwietnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa