ORE na konferencji „Nowoczesna szkoła zawodowa warunkiem sukcesu edukacyjnego ucznia”

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

13 kwietnia 2021 roku odbyła się konferencja „Nowoczesna szkoła zawodowa warunkiem sukcesu edukacyjnego ucznia”, zorganizowana przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji (RZPWE) w Opolu. Konferencja została zainaugurowana przez Dyrektora RZPWE Lesława Tomczaka − Ambasadora „Polskiego Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 2020”. W konferencji wzięli udział: Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Opolski Kurator Oświaty Michał Siek oraz Główny Specjalista Wydziału Organizacji Kształcenia Zawodowego w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji i Nauki Urszula Blicharz.

W trakcie konferencji Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Tomasz Madej przedstawił działania Ośrodka wzmacniające potencjał szkół branżowych w obszarze realizacji podstawy programowej i doradztwa zawodowego. W konferencji wzięła także udział Joanna Ksieniewicz – ekspert ds. kształcenia na odległość Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, która zaprezentowała wykład „Efektywny e-learning w kształceniu zawodowym – czy są możliwe ćwiczenia praktycznych umiejętności w kształceniu na odległość”.

Ostatnia aktualizacja: 19 kwietnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa