Efektywne doradztwo zawodowe a jakość pracy szkoły branżowej

„Efektywna realizacja doradztwa zawodowego oraz monitorowania podstawy programowej – szansą na podniesienie jakości pracy szkoły branżowej” to temat wideokonferencji zorganizowanej 4 lutego 2021 r. przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

W wydarzeniu uczestniczył Tomasz Madej – p.o. dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, który przedstawił działania ORE wzmacniające potencjał szkół branżowych w obszarze realizacji podstawy programowej i doradztwa zawodowego.

Podczas konferencji omówiono także rolę doradcy zawodowego w rozwoju zawodowym ucznia szkoły ponadpodstawowej, zasady konstruowania programów kształcenia w zawodzie oraz narzędzie do monitorowania realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach dla pięcioletniego technikum.

Przedstawiono także ofertę programów edukacyjnych wspierających doradcę zawodowego w działaniach na rzecz podnoszenia jakości pracy branżowych szkół w Polsce.

Materiały zaprezentowane podczas konferencji dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa