Cykl e-spotkań „Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych „Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. Celem spotkań jest przybliżenie uczestnikom założeń funkcjonowania SCWEW oraz jego pilotażowego wdrożenia w ramach planowanego konkursu grantowego. W trakcie spotkania zostaną także zaprezentowane regionalne przykłady współpracy szkół specjalnych ze szkołami ogólnodostępnymi w obszarze edukacji włączającej.

Ponadto przedstawiciele PFRON przekażą informacje dotyczące realizacji programu, który równolegle ze SCWEW-ami będzie wspierał lokalne środowiska w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych oraz instytucji realizujących takie działania.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy przedstawicieli poszczególnych województw, w tym:

 • organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły specjalne oraz placówki specjalne, dyrektorów/specjalistów ze szkół i placówek specjalnych (80%, tj. 80 miejsc),
 • dyrektorów/specjalistów z przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, innych zainteresowanych osób i instytucji (20%, tj. 20 miejsc).

Głównym celem spotkań jest przekazanie informacji o zasadach tworzenia Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą, zgodnie z opracowanym w projekcie Modelu SCWEW oraz pilotażowego wdrożenia Modelu SCWEW w ramach projektów grantowych.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy dyrektorów szkół i placówek specjalnych oraz organy prowadzące szkoły i placówki specjalne, zarówno publiczne, jak i niepubliczne.

Regionalne spotkania odbędą się w następujących terminach:

 • województwo świętokrzyskie – 27 stycznia 2021 r. – godz. 12.00-15.30
 • województwo wielkopolskie – 28 stycznia 2021 r. – godz. 12.00-15.30
 • województwo śląskie – 29 stycznia 2021 r. – godz. 12.00-15.30
 • województwo dolnośląskie – 3 lutego 2021 r. – godz. 12.00-15.30
 • województwo kujawsko-pomorskie – 4 lutego 2021 r. – godz. 10.00-13.30
 • województwo lubelskie – 4 lutego 2021 r. – godz. 12.00-15.30
 • województwo lubuskie – 5 lutego 2021 r. – godz. 10:00-13.30
 • województwo łódzkie – 5 lutego 2021 r. – godz. 12.00-15.30
 • województwo małopolskie – 8 lutego 2021 r. – godz. 12.00-15.30
 • województwo mazowieckie – 10 lutego 2021 r – godz. 12.00-15.30
 • województwo podlaskie – 11 lutego 2021 r – godz. 10:00-13.30
 • województwo podkarpackie – 11 lutego 2021 r. – godz. 12.00-15.30
 • województwo opolskie – 12 lutego 2021 r. – godz. 10:00-13.30
 • województwo warmińsko-mazurskie – 12 lutego 2021 r. – godz. 12.00-15.30
 • województwo pomorskie – 15 lutego 2021 r. – godz. 12.00-15.30
 • województwo zachodniopomorskie – 17 lutego 2021 r. – godz. 12.00-15.30

 

Informacje o rekrutacji na spotkania będą publikowane na stronie szkolenia.ore.edu.pl.

Zapraszamy do zgłaszania się na spotkania z uwzględnieniem lokalizacji placówki na terenie danego województwa.

Ostatnia aktualizacja: 22 stycznia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa