Szacowanie ceny materiałów szkoleniowo-doradczych

Baner z napisem Szacowanie ceny materiałów szkoleniowo-doradczych
Baner z napisem Szacowanie ceny materiałów szkoleniowo-doradczych

W ramach realizacji w trybie nadzwyczajnym projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), zwany dalej Zamawiającym, planuje następujący przedmiot zamówienia:

  • materiały szkoleniowe do 12 modułowego szkolenia e-learningowego dla kadr systemu oświaty w zakresie wspierania szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej, realizowanego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Szkolenie będzie oparte na Ramowym programie szkolenia dla kadr systemu oświaty w zakresie wspierania szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej opracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (Zał. nr 2 do OPZ),
  • 6 pakietów materiałów o charakterze doradczym, dotyczących specyfiki edukacji zdalnej na poszczególnych etapach edukacyjnych oraz pracy z uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 24 grudnia 2020 r. do godz.12.00 na adres mailowy: pdnibp@ore.edu.pl szacunkowej kalkulacji kosztów według formularza załączonego do szacowania.

Szczegółowe informacje na temat szacowania ceny materiałów szkoleniowo-doradczych.

Ostatnia aktualizacja: 23 grudnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa