Gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość – Dziedzictwo kulturowe Jana Pawła II” – konferencja online

Godność, Wolność i Niepodległość
Godność, Wolność i Niepodległość

16 grudnia 2020 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyła się konferencja online prezentująca II moduł gry edukacyjnej „Godność, wolność i niepodległość − Dziedzictwo kulturowe Jana Pawła II”,  zorganizowana w ramach Projektu edukacyjnego Ministra Edukacji Narodowej „Niepodległa na lata 2018–2020”.

Konferencję otworzył Przemysław Czarnek − Minister Edukacji i Nauki.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, kuratoriów oświaty, placówek doskonalenia nauczycieli, szkół oraz eksperci merytoryczni tworzący grę.

Prezentowana gra edukacyjna wprowadza dzieci i młodzież w kulturę własnego narodu, promuje historię Polski, utrwala zagadnienia związane z najważniejszymi dla każdego Polaka wydarzeniami i postaciami historycznymi, promuje i kształtuje systemy wartości, ukierunkowane na postawy patriotyczne i obywatelskie.

Gra edukacyjna składa się z 18 misji (zadań dla ucznia), które swoją tematyką nawiązują do  biografii Jana Pawła II i są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego. Jest nowatorską propozycją  skierowaną do uczniów trzech etapów edukacyjnych:  kl. I−III szkoły podstawowej, kl. IV–VIII szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej; stanowi bazę wiedzy dla nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców, dotyczącą dziedzictwa kulturowego Jana Pawła II.

Gra ma  duże walory poznawcze nie tylko w odniesieniu do życia i działalności Jana Pawła II, wydarzeń z dziejów Polski, ale także kultury – materialnej i duchowej.  Stanowi nową, ciekawą i  atrakcyjną formę prezentacji wiedzy dotyczącej dziedzictwa kulturowego Jana Pawła II,  zawiera ważne treści historyczne, wzbogaca zajęcia i kształtuje postawy patriotyczne młodych Polaków.  Jest również narzędziem edukacyjnym wykorzystywanym do  realizacji tematów o wartościach i autorytetach na godzinach wychowawczych,  poszerza wiedzę z historii i edukacji społecznej, a wśród przedmiotów − w połączeniu z podstawą programową − może znaleźć zastosowanie  w edukacji zintegrowanej i przedmiotowej, w szczególności:  języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii,  religii; w  pracy w ramach kół zainteresowań, na zajęciach wyrównawczych, zajęciach świetlicowych.

Jest pomocą dydaktyczną dostosowaną do wieku i możliwości uczniów, z uwzględnieniem ich zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych.

Gra edukacyjna „Godność wolność i niepodległość – Dziedzictwo kulturowe Jana Pawła II” została opracowana przez interdyscyplinarny zespół składający się z pracowników Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie i powołanych ekspertów merytorycznych, historyków oraz firmę technologiczną, specjalizującą się w gamifikacji.

Gra powstała przy wsparciu przedstawicieli Muzeum Jana Pawła II i Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, w ramach Porozumienia zawartego z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Platforma internetowa, na której będzie udostępniona gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość – Dziedzictwo kulturowe Jana Pawła II”, znajduje się pod adresem niepodlegla.men.gov.pl. Jest podzielona na dwie strefy − strefę gracza, gdzie można podjąć się realizacji misji oraz strefę merytoryczną, w której nauczyciele mogą znaleźć specjalnie przygotowane scenariusze lekcyjne, ułatwiające prowadzenie lekcji z wykorzystaniem gry.

Zachęcamy nauczycieli, uczniów oraz rodziców do korzystania z tego nowatorskiego narzędzia, które wprowadza w świat wartości Wielkiego Polaka – Jana Pawła II.

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek
Tomasz Madej p.o. dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Grażyna Wiśniewska wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Agnieszka Karczewska –Gzik kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich, koordynator gry
Prosimy również o korzystanie z Poradników do I i II części gry:
  1. Poradnik z instrukcją dla nauczycieli gry „Godność, wolność i niepodległość” (PDF. 10,2 MB)
  2. Poradnik z instrukcją gry „Dziedzictwo kulturowe Jana Pawła II” (PDF (40,2 MB)

Ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa