Konferencja „Rozwój współpracy z pracodawcami w zakresie podnoszenia adekwatności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz doradztwa zawodowego”

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

Jakie są prawno-organizacyjne uwarunkowania współpracy pracodawców ze szkołami? Jak dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy? Jak ułatwić młodym osobom start w dorosłe życie? Kim są zwycięzcy VII edycji Konkursu Szkoła dla Pracodawców – Pracodawcy dla Szkoły? Odpowiedzi na te oraz na wiele innych pytań można będzie uzyskać podczas konferencji online zatytułowanej „Rozwój współpracy z pracodawcami w zakresie podnoszenia adekwatności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz doradztwa zawodowego”. Zapraszamy do udziału!

Organizator konferencji: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach projektu „Eurodoradztwo Polska / Euroguidance Poland”, współfinansowanego ze środków programu Erasmus+.

Termin konferencji: 6-7.11.2020 r.

Wydarzenie skierowane jest do wizytatorów kuratoriów oświaty, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz do nauczycieli szkół kształcących w zawodach.

Główne cele konferencji:

  1. Upowszechnianie dobrych praktyk współpracy szkół z pracodawcami w tym w zakresie doradztwa zawodowego.
  2. Promocja szkolnictwa branżowego.
  3. Upowszechnianie narzędzi i materiałów z zakresu doradztwa zawodowego.
  4. Doskonalenie wiedzy z zakresu zasad organizacji praktycznej nauki zawodu oraz organizacji kształcenia młodocianych pracowników.

W programie m.in. o:

  • dobrych praktykach w zakresie współpracy szkół z pracodawcami;
  • ofercie edukacyjnej szkół atrakcyjnej dla uczniów i adekwatnej do potrzeb rynku pracy;
  • potrzebach kadrowych szkół w aspekcie nowych kierunków kształcenia.

Istotnym punktem konferencji będzie zaprezentowanie się szkół, które zwyciężyły w tegorocznej – VII edycji Konkursu Szkoła dla Pracodawców – Pracodawcy dla Szkoły.

Podczas konferencji uczestnicy będą również mogli lepiej poznać znaczenie doradztwa zawodowego w udostępnianiu uczniom i ich rodzicom informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz o możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Więcej informacji i formularz rekrutacyjny – https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6160

Osoby zrekrutowane otrzymają link do udziału w konferencji zdalnie za pośrednictwem platformy edukacyjnej Virbela™.

Ostatnia aktualizacja: 3 listopada 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa