Druga edycja kursu e-learningowego „Microsoft Teams w pracy z uczniami”

fot. Shutterstock
fot. Shutterstock

W odpowiedzi na duże zainteresowanie nauczycieli wykorzystaniem platform komunikacji zdalnej Ośrodek Rozwoju Edukacji uruchomił drugą edycję bezpłatnego kursu e-learningowego „Microsoft Teams w pracy z uczniami”. Do udziału w nim zapraszamy nauczycieli i pracowników placówek doskonalenia nauczycieli. Szkolenie odbędzie się w dniach od 1 do 14 grudnia 2020 r.

Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami przy wykorzystaniu szkolnej chmury Office 365.. Treści kształcenia obejmują:

  • logowanie do systemu Office 365 (chmury szkolnej) oraz platformy Teams,
  • tworzenie zajęć dla uczniów,
  • tworzenie zakresów tematycznych oraz publikacja materiałów,
  • wybrane elementy prawa autorskiego w świetle publikacji internetowych,
  • zapraszanie uczniów jako uczestników zajęć,
  • tworzenie zadań i testów,
  • komunikacja z uczniami.

Kurs jest prowadzony na platformie Microsoft Teams ORE. Orientacyjny czas przeznaczony na pracę własną i ćwiczenia w grupach to minimum 20 godzin. Kurs ma charakter praktyczny. Uczestnicy pracują w grupach 3−4 osobowych i wzajemnie oceniają sobie wykonanie zadania. Prowadzący kurs jest obecny na forum pomocy, prowadzi również konsultacje online (w wyznaczonym czasie rzeczywistym za pomocą czatu lub wideoczatu).

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić formularz rekrutacyjny najdalej do dnia 30.11.2020 r. do godz. 16.00. Jeśli  limit miejsc zostanie wyczerpany przed tym terminem, wówczas zapisy zostaną zakończone wcześniej.

Podczas rekrutacji brana będzie pod uwagę zgodność zawodu wykonywanego przez kandydata z grupą docelową szkolenia oraz kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji:
Agnieszka Brodowska
Wydział Upowszechniania Zasobów ORE
e-mail: agnieszka.brodowska@ore.edu.pl,
tel.: 664 959 939

Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa