Ośrodek Rozwoju Edukacji ma nowego dyrektora

Wręczenie Tomaszowi Madejowi nominacji przez Dyrektora Generalnego MEN Sławomira Adamca
Wręczenie Tomaszowi Madejowi nominacji przez Dyrektora Generalnego MEN Sławomira Adamca
Wręczenie Tomaszowi Madejowi nominacji przez Dyrektora Generalnego MEN Sławomira AdamcaWręczenie Tomaszowi Madejowi nominacji przez Dyrektora Generalnego MEN Sławomira Adamca
Informujemy o zmianach w kierownictwie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie: od dziś, 9 września 2020 r., dyrektorem ORE jest Tomasz Madej, powołany na to stanowisko przez Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego.
Marzenna Habib, pełniąca dotychczas obowiązki dyrektora Ośrodka, obejmie stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Tomasz Madej jest wieloletnim nauczycielem przedmiotów zawodowych. W latach 2012-2015 pełnił obowiązki wicedyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu. Od roku 2004 pracował jako ekspert Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

Jest autorem zadań egzaminacyjnych w zawodach branży elektrycznej i mechatronicznej oraz podstaw programowych kształcenia w zawodach (monter mechatronik, technik mechatronik, technik energetyk), a także programów nauczania w tych zawodach.

Recenzował programy nauczania branży elektrycznej. Napisał podręcznik „Elektrotechnika” oraz poradnik dotyczący kształcenia dualnego.

Od 2015 roku Tomasz Madej był doradcą metodycznym w zakresie metodyki kształcenia zawodowego w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Był także ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie awansu zawodowego nauczycieli oraz rzeczoznawcą ds. podręczników kształcenia zawodowego w zawodach branży mechatronicznej i elektrycznej. Od 2019 r. pełnił funkcję wicedyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Ostatnia aktualizacja: 10 września 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa