Międzynarodowa konferencja „Budowanie koalicji międzysektorowej na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny”

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji online „Budowanie koalicji międzysektorowej na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny (WWR)”, która odbędzie się w dniach 24 i 25 września 2020 r. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizatorami konferencji są: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Tematem przewodnim pierwszego dnia konferencji będzie prezentacja:

 • polityki i praktyki w zakresie wczesnej edukacji i wsparcia dziecka i rodziny,
 • działań podejmowanych w różnych sektorach i przy dostępnych zasobach,
 • propozycji nowych rozwiązań pozwalających na budowanie zintegrowanego systemu wsparcia.

Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele Komisji Europejskiej, ministerstw, pracownicy naukowi uczelni, praktycy realizujący zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz przedstawiciele samorządów.

Drugi dzień konferencji poświęcony będzie dyskusji na temat pokonania barier we wdrażaniu nowego modelu WWR skoncentrowanego na rodzinie oraz wypracowaniu rekomendacji dotyczących dalszych działań w tym zakresie.

W rozmowach wezmą udział zaproszeni przedstawiciele instytucji centralnych, samorządów oraz specjaliści  realizujący zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci/wczesnej interwencji oraz wsparcia rodziny.

Konferencja skierowana jest do:

 • dyrektorów, nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i innych jednostkach systemu oświaty, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dzieci;
 • specjalistów pracujących w innych sektorach, realizujących wsparcie skierowane do dzieci i rodzin, m.in. specjalistów wczesnej interwencji, lekarzy, pielęgniarki, położne, asystentów rodziny, pracowników socjalnych;
 • przedstawicieli samorządów;
 • przedstawicieli nadzoru pedagogicznego;
 • pracowników żłobków, klubów dziecięcych oraz opiekunów dzieci do lat 3;
 • przedstawicieli uczelni.

 

 • I dzień konferencji: 24 września 2020 r.
  (rekrutacja zakończona – miejsca wyczerpane)
 • II dzień konferencji: 25 września 2020 r.
  (udział na podstawie imiennych zaproszeń)

Podczas wydarzenia zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne oraz tłumaczenie na polski język migowy (PJM).

Uczestnik konferencji będzie miał możliwość:

 • przesyłania pytań podczas konferencji (w formie czatu) – odpowiedzi zostaną udzielone w miarę możliwości w trakcie konferencji lub opublikowane po konferencji.
 • odtworzenia nagrania konferencji przez 14 dni po wydarzeniu.

Uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończonej formie doskonalenia.

Więcej informacji pod adresem strony www.ore.edu.pl/konferencjawwr

Ostatnia aktualizacja: 25 września 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa