81. rocznica wybuchu II wojny światowej

Kampania wrześniowa
Kampania wrześniowa

1 września 1939 roku wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny zaatakowały terytorium Rzeczypospolitej. Pierwsze uderzenie wroga zostało skierowane na Wieluń, agresja zgodnie z założeniami planu Fall Weiss, odbyła się na całej linii granicy międzypaństwowej. W ten sposób rozpoczęła się totalna ogólnoświatowa wojna trwająca 6 lat. Zmasowany atak wojsk niemieckich spotkał się z dużym oporem ze strony żołnierzy polskich i ludności cywilnej. Przewaga militarna wojsk niemieckich oraz atak wojsk Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich w dniu 17 września 1939 roku, spowodowały upadek II Rzeczypospolitej i początek największej wojny w dziejach ludzkości. W dniu wybuchu drugiej wojny światowej prezydent Ignacy Mościcki w odezwie do rodaków wydanej 1 września 1939 roku apelował:

„Obywatele Rzeczypospolitej! Nocy dzisiejszej odwieczny wróg nasz rozpoczął działania zaczepne wobec Państwa Polskiego, co stwierdzam wobec Boga i Historii. W tej chwili dziejowej zwracam się do wszystkich obywateli państwa w głębokim przeświadczeniu, że cały naród w obronie swojej wolności, niepodległości i honoru skupi się dookoła Wodza Naczelnego i sił zbrojnych oraz da godną odpowiedź napastnikowi, jak to się już nieraz działo w historii stosunków polsko-niemieckich. Cały naród polski, błogosławiony przez Boga, w walce o swoją świętą i słuszną sprawę, zjednoczony z armią, pójdzie ramię przy ramieniu do boju i pełnego zwycięstwa.”

Tematyka II wojny światowej pojawia się w przygotowanej przez ORE grze edukacyjnej Godność, wolność i niepodległość, dzięki której można poznać ostanie sto lat historii Polski.

Na etapie edukacji wczesnoszkolnej (klasy I−III) uczniowie, wybierając misję Nazywam się Cichociemna − Elżbieta Zawadzka − Zo, mogą poznać działania sanitariuszki, której w udziale przypadło przeniesienie meldunków w trakcie Powstania Warszawskiego.

W kolejnym etapie gry przeznaczonym dla uczniów klas IV−VIII szkoły podstawowej, uczestnicy gry zapoznają się z najważniejszymi bitwami kampanii wrześniowej, poznają też najważniejsze wydarzenia II wojny światowej związane z historią Polski (zbrodnia katyńska, powstanie Armii Krajowej, wybuch Powstania Warszawskiego) oraz osoby, które odegrały istotną rolę w wydarzeniach II wojny światowej (Stefan Grot-Rowecki, Tadeusz Bór-Komorowski, Leopold Okulicki ps. Niedźwiadek) Mają możliwość zapoznać się z takimi pojęciami, jak: mały sabotaż, AK, Polskie Państwo Podziemne, okupacja, Szare Szeregi.

W trzecim etapie gry przeznaczonym dla uczniów szkół ponadpodstawowych uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w misji szpiegowskiej, dzięki której zdobędą wiedzę na temat walki polskich żołnierzy na frontach II wojny światowej, poznając miejsca najważniejszych bitew na froncie zachodnim (Tobruk , Monte Cassino, Arnhem, Narvik, Falaise, Breda) i w trakcie kampanii wrześniowej (Westerplatte, Wizna, bitwa nad Bzurą, bitwa pod Kockiem).

Poznają też miejsca zagłady (Bełżec, Sobibór, Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Palmiry, Katyń).

Zachęcamy uczniów, nauczycieli i rodziców do korzystania z narzędzia dydaktycznego, które pozwoli wrócić do przeszłości zapisanej w narodowej historii.

Gra edukacyjna Godność, wolność i niepodległość

Gra Godność, wolność i niepodległość

Ostatnia aktualizacja: 1 września 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa