Podręcznik SZKOŁA SPECJALNA PROMUJĄCA ZDROWIE

Publikacja adresowana jest do dyrektorów, nauczycieli szkół specjalnych kształcących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, szkolnych koordynatorów ds. promocji zdrowia i członków szkolnego zespołu promocji zdrowia oraz osób wspierających działania w zakresie promocji zdrowia. Powstała w odpowiedzi na potrzebę przygotowania procedury autoewaluacji dostosowanej do specyfiki szkół specjalnych, chcących realizować program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ).

Podręcznik składa się z dwóch części i Aneksu:

  • W części pierwszej przedstawiono koncepcję promocji zdrowia i SzPZ, model i standardy szkoły specjalnej promującej zdrowie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz cechy takiej szkoły jako terenu działań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
  • Część druga zawiera narzędzia do autoewaluacji w szkole specjalnej promującej zdrowie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Zamieszczono wszystkie formularze i kwestionariusze badań oraz szczegółowe instrukcje i materiały pomocnicze.
  • W Aneksie zamieszczono: słownik podstawowych terminów, wartości i filary SzPZ przyjęte w sieci SHE (ang. Schools for Health in Europe), materiały pomocnicze dla nauczycieli na temat praktykowania przez uczniów wybranych zachowań prozdrowotnych oraz scenariusz zajęć dotyczących dbałości o zdrowie dla pracowników i rodziców uczniów.

Zamieszczone w podręczniku informacje pomagają zrozumieć istotę koncepcji SzPZ, zasady jej tworzenia, rozwoju oraz odrębności w stosunku do tradycyjnych programów edukacji zdrowotnej i programów profilaktycznych.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 3 sierpnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa