E-konferencja „Wybrane narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym”

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w e-konferencji „Wybrane narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym”, której celem jest poszerzenie kompetencji doradców zawodowych w obszarze związanym z diagnostyką w celu podniesienia jakości doradztwa zawodowego w szkole, poprzez zastosowanie wybranych technik i narzędzi diagnostycznych w procesie projektowania karier edukacyjnych i zawodowych na różnych etapach edukacyjnych.

Do udziału w konferencji zapraszamy doradców zawodowych.

Podczas e-konferencji zostaną omówione zagadnienia z następujących obszarów tematycznych:

  • kierunki zmian w doradztwie zawodowym;
  • współczesne zmiany na rynku pracy i ich wpływ na proces diagnostyczny;
  • obszary diagnostyki i procedury diagnostyczne w doradztwie zawodowym;
  • diagnoza zasobów indywidualnych;
  • nowoczesne metody i techniki diagnostyczne;
  • podstawowe błędy związane z realizacją badań diagnostycznych oraz sposobami udzielania informacji zwrotnej i formułowania zaleceń.

Konferencja odbędzie się dnia 28 sierpnia 2020 r. w formie elektronicznej na platformie Moodle ORE.

Ostatnia aktualizacja: 4 sierpnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa