Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii

Adresatami publikacji jest szeroki krąg odbiorców – nauczyciele szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, pedagodzy, doradcy metodyczni i konsultanci zatrudnieni
w ośrodkach doskonalenia nauczycieli.

Wszyscy zainteresowani podnoszeniem kompetencji własnych oraz rozwijaniem kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów mogą znaleźć w książce odpowiedzi na fundamentalne i od dawna nurtujące ich pytania: Czy szkoła zabija czy rozwija kreatywność? Czy postawa nauczyciela kształtuje proinnowacyjne nastawienie uczniów? Czy wreszcie, jak myśleć i działać, by szybko i skutecznie generować nowe pomysły i stawić czoła współczesnym wyzwaniom?

Autorzy, specjaliści w dziedzinie szkolenia i stosowania nowych technologii w placówkach edukacyjnych, w sześciu rozdziałach pracy przedstawiają zagadnienia teoretyczne
i praktyczne. Prezentują swoje rozważania oraz informacje o światowych osiągnięciach związanych z innowacyjnością i kreatywnością, udzielają porad o usługach w zakresie nowych technologii i ich wdrażaniu w szkołach, oferują także gotowe scenariusze zajęć i rekomendują najnowszą literaturę.

Autorzy zachęcają czytelników do zapoznania się z książką, ponieważ wierzą w postępowe myślenie i rozwijanie postaw proinnowacyjnych w praktycznym działaniu.

Ostatnia aktualizacja: 17 czerwca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa