Wykorzystanie platformy Google Classroom w prowadzeniu zajęć na odległość” – druga edycja kursu e-learningowego

© opturadesign/Photogenica
© opturadesign/Photogenica

Zapraszamy nauczycieli do udziału w bezpłatnym kursie e-learningowym, przygotowującym do prowadzenia zajęć z klasą szkolną na platformie Google Classroom. Szkolenie odbędzie się w dniach od 4 do 18 maja 2020 r.

Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami przy wykorzystaniu szkolnej chmury G-Suite. Program Classroom umożliwia wykorzystanie narzędzi nauczania zdalnego jako wsparcia dla nauczania stacjonarnego. Do najczęściej wykorzystywanych funkcjonalności należą:

  • możliwość publikacji materiałów i zadań
  • tworzenie testów i przeprowadzanie sprawdzianów
  • komunikacja z uczniami w trybie tekstowym oraz jako wideokonferencja.

Kurs jest prowadzony na platformie Moodle. Orientacyjny czas przeznaczony na pracę własną i ćwiczenia w grupach to minimum 20 godzin. Materiały szkoleniowe mają charakter samouczków “krok po kroku”. Do każdego tematu dołączony jest krótki film instruktażowy prezentujący dokładnie te same treści, które prezentują materiały tekstowe.

Kurs ma charakter praktyczny. Po każdym module, w którym prezentowany jest opis danej funkcjonalności, uczestnicy otrzymują praktyczne zadanie. Uczestnicy pracują w grupach 3−4 osobowych: zgłaszają zadanie i wzajemnie oceniają sobie wykonanie zadania. Prowadzący kurs jest obecny na forum pomocy, prowadzi również konsultacje online (w wyznaczonym czasie rzeczywistym za pomocą czatu lub wideoczatu).

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić formularz rekrutacyjny najdalej do dnia 02.05.2020 r. do godz. 16.00. Jeśli  limit miejsc zostanie wyczerpany przed tym terminem, wówczas zapisy zostaną zakończone wcześniej.

Podczas rekrutacji brana będzie pod uwagę poprawność wypełnienia formularza rekrutacyjnego oraz kolejność zgłoszeń.
Informacja o wyniku rekrutacji zostanie wysłana e-mailem do wszystkich osób, które wypełnią formularz, najpóźniej do dnia 04.05.2020 r. do godz. 10.00.


Informujemy, że limit miejsc na drugą edycję szkolenia został wyczerpany. Dziękujemy za zainteresowanie e-kursem! W związku z dużym zapotrzebowaniem na szkolenie z wykorzystania narzędzia Google Classroom uruchomimy trzecią edycję, o czym poinformujemy Państwa za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Więcej informacji:
Agnieszka Brodowska
Wydział Upowszechniania Zasobów ORE
e-mail: agnieszka.brodowska@ore.edu.pl,
tel.: 664 959 939

Ostatnia aktualizacja: 30 kwietnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa