Organizacja pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w marcu 2020 r.

Szanowni Państwo!
Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE) zastosował pracę zdalną jako alternatywną formę realizacji zadań. Pozostajemy niezmiennie do Państwa dyspozycji dzięki dyżurom pracowników w każdej  komórce organizacyjnej Ośrodka. Podstawową drogą kontaktu jest poczta elektroniczna oraz połączenie telefoniczne z pracownikami dyżurującymi, kierownikami komórek organizacyjnych a także sekretariatami. Co do części zadań zaplanowanych na najbliższe tygodnie zastosowaliśmy zmianę formy realizacji (np. webinaria i e-learning w miejsce spotkań i szkoleń stacjonarnych), ewentualnie przesunęliśmy terminy ich realizacji. Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić stałe wsparcie wszystkim odbiorcom naszych działań i współpracownikom, zwłaszcza nauczycielom, w realizacji nauczania zdalnego w okresie zawieszenia zajęć szkolnych. Polecamy Państwa uwadze poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół, zawierający wskazówki z jakich stron, portali czy serwisów można korzystać w pracy z uczniami. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. Więcej informacji w komunikacie MEN.

Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa