Kurs e-learningowy „Praca na platformie Moodle”

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

Zapraszamy nauczycieli wszystkich przedmiotów, pracujących na wszystkich etapach edukacji do udziału w bezpłatnym kursie e-learningowym „Praca na platformie Moodle”. Kurs prowadzony będzie od 27 marca do 9 kwietnia 2020 r.

Kurs jest prowadzony w formie zdalnej na platformie Moodle i trwa 2 tygodnie. Orientacyjny czas przewidziany na pracę własną osób biorących udział w kursie to 40 godzin dydaktycznych.

Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami na platformie Moodle podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie zdalnej. Uczestnicy poznają platformę Moodle oraz wybrane zasoby i składowe, które są na niej dostępne.

Nauczyciele będą wykonywać zadania praktyczne na ćwiczebnej platformie Moodle, tworząc materiały edukacyjne, wykorzystując narzędzia sprawdzania wiedzy oraz narzędzia ewaluacyjne, a także poszerzą ogólną wiedzę na temat platformy edukacyjnej Moodle. Uczestnicy pracować będą zdalnie w formie indywidualnej i grupowej. Podczas kursu każdy z uczestników zdobędzie umiejętności, które pozwolą mu na samodzielne przygotowywanie i prowadzenie w różnorodnych formach zdalnej edukacji za pośrednictwem szkolnej platformy Moodle.

Kończąc kurs, uczestnicy będą w stanie opracowywać koncepcje zdalnych zajęć dla uczniów oraz przygotowywać kolejne zajęcia, korzystając z umiejętności tworzenia i doboru materiałów dydaktycznych, a także prawidłowego komponowania i osadzania na platformie zasobów i składowych takich jak: forum, chat, słownik, głosowanie, wiki, zadanie, quiz, opinia zwrotna. Zdobyta wiedza pozwoli uczestnikom także na szersze stosowanie wybranych składowych platformy Moodle – przeznaczonych do realizacji wyszukanych zadań edukacyjnych, z uwzględnieniem ich dostosowania do określonych wymagań metodycznych, specyfiki prowadzonego przedmiotu oraz własnych potrzeb.

Aby wziąć udział w rekrutacji na kurs, należy wypełnić formularz rekrutacyjny – nie później niż do dnia 25.03.2020 r., do godz. 23.55.

W formularzu rekrutacyjnym należy wstawić link na stronę internetową swojej szkoły/placówki oraz link na szkolną platformę Moodle. Jest to warunek konieczny – niezbędny do realizacji programu kursu.
Szkoły, które nie mają własnej platformy Moodle, mogą ją zainstalować na swoim serwerze. Program platformy Modle jest bezpłatny i dostępny w internecie w różnych wersjach. Zalecane są wersje najnowsze.

Podczas rekrutacji brana będzie pod uwagę poprawność wypełnienia formularza rekrutacyjnego oraz kolejność zgłoszeń.
Informacja o wyniku rekrutacji zostanie wysłana drogą mailową do wszystkich osób, które wypełnią formularz rekrutacyjny, do dnia 26.03.2020 r.

Chętnych zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego.

Więcej informacji:

Andrzej Brzozowski

email: andrzej.brzozowski@ore.edu.pl,

telefon: (22) 345-37-13

Ostatnia aktualizacja: 25 marca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa