Kształcenie zawodowe w świetle zmian – konferencja w Skierniewicach

Źródło: www.kuratorium.lodz.pl/ksztalcenie-zawodowe-w-swietle-zmian-konferencja-w-skierniewicach
Źródło: www.kuratorium.lodz.pl/ksztalcenie-zawodowe-w-swietle-zmian-konferencja-w-skierniewicach

26 lutego 2020 roku w Skierniewicach odbyła się konferencja „Planowanie i organizacja kształcenia zawodowego w świetle zachodzących zmian”, którą zorganizowało Kuratorium Oświaty w Łodzi we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach. Uczestnikami konferencji byli dyrektorzy techników i szkół branżowych, nauczyciele kształcenia zawodowego, doradcy zawodowi, przedstawiciele organów prowadzących, pracodawcy. Uczestników zgromadzonych w auli Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego powitała Irena Maria Lesiak, dyrektor skierniewickiej Delegatury KO. Kurator Grzegorz Wierzchowski podkreślił, że prawidłowo realizowana edukacja zawodowa oparta jest na współpracy szkół z pracodawcami.

Podczas konferencji Tomasz Madej, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, przedstawił zarys reformy mającej na celu podnoszenie potencjału szkół kształcących w zawodach. Podziękował także za zaproszenie w imieniu Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Marzenny Habib.

Ostatnia aktualizacja: 2 marca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa