Spotkanie podsumowujące VI edycję konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”

zdjęcie grupowe uczestników spotkania
zdjęcie grupowe uczestników spotkania

W czwartek 6 lutego br. w auli Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyło się wręczenie nagród VI edycji konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”. Spotkanie otworzyły Marzenna Habib – p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Marianna Brzozowska-Skwarek – Naczelnik Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie oraz Krzysztof Wiśniewski – Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

Wyniki konkursu przedstawił i podsumował Tomasz Madej – Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji. Podczas drugiej części spotkania Marzenna Habib, Marianna Brzozowska-Skwarek oraz Krzysztof Wiśniewski wręczyli reprezentantom szkół i pracodawców statuetki oraz dyplomy i wyróżnienia.

Głównym celem konkursu było wyłonienie i promocja szkół oraz pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność we współpracy na rzecz kształcenia zawodowego w wybranych obszarach. Szkoły przedstawiły przykłady dobrych praktyk w zakresie współpracy z wybranym pracodawcą. Zależało nam, aby placówki oświatowe zaprezentowały przedsięwzięcia nowatorskie, innowacyjne, a przede wszystkim aktualne i efektywne.

Laureatem konkursu mogła zostać szkoła i współpracujący z nią pracodawcy, którzy uzyskali największą liczbę punktów w danym obszarze zawodowym. Pozostałe szkoły i pracodawcy otrzymali wyróżnienia.

Fotorelacja

Od lewej: Tomasz Madej Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji; Marianna Brzozowska–Skwarek – Naczelnik Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej; Marzenna Habib – p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji; Krzysztof Wiśniewski – Mazowiecki Wicekurator Oświaty
Statuetki dla nagrodzonych szkół i pracodawców
p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji
Tomasz Madej – Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji
Krzysztof Wiśniewski – Mazowiecki Wicekurator Oświaty
Marianna Brzozowska–Skwarek – Naczelnik Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej
Małgorzata Kukuła-Jasińska wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych oraz Renata Stępień – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Gorlicach odbierają statuetkę z rąk Marzenny Habib – p.o. dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji
Małgorzata Kukuła–Jasińska, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Gorlicach oraz Renata Stępień, dyrektor Zespół Szkół Technicznych w Gorlicach przyjmują gratulacje od Krzysztofa Wiśniewskiego – Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty
Marzenna Habib – Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji wręcza statuetkę Mirosławowi Mantajowi, Kierownikowi Działu Kadr Steico Sp. z o.o.
Marzenna Habib – Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji wręcza statuetkę Janowi Palaczowi, Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie
Krzysztof Wiśniewski – Mazowiecki Wicekurator Oświaty gratuluje nagrodzonym: Mirosławowi Mantajowi, Kierownikowi Działu Kadr Steico Sp. z o.o. oraz Janowi Palaczowi, Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie
Barbara Szymoniak Dyrektor – Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie
Jan Palacz Dyrektor – Zespół Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie
Renata Stępień Dyrektor – Zespół Szkół Technicznych w Gorlicach
Dorota Stefaniak Dyrektor szkoły – Zespół Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi
zdjęcie grupowe uczestników spotkania
Krzysztof Gołąb, Dyrektor Wykonawczy Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o. oraz Barbara Szymoniak, Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie odbierają statuetki z rąk Marzenny Habib, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji
Krzysztof Gołąb, Dyrektor Wykonawczy Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o. oraz Barbara Szymoniak, Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie odbierają statuetki z rąk Marzenny Habib, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Marianny Brzozowskiej-Skwarek, Naczelnika Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej
Dorota Stefaniak, dyrektor Zespołu Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi odbiera statuetkę z rąk Marzenny Habib, dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji
Marcin Pryca, dyrektor handlowy F&F Filipowski odbiera statuetkę z rąk Marzenny Habib, dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji

 

Ostatnia aktualizacja: 11 marca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa