III Forum Szkół Rzemiosła

12 lutego 2020 r. w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie − siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, odbyło się III Forum Szkół Rzemiosła. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele izb, cechów oraz branżowych szkół rzemieślniczych z całej Polski; partnerzy społeczni; prof. dr hab. inż. Włodzimierz Miszalski − przewodniczący Komitetu Naukowo-Technicznego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Doskonalenia Kadr; Jędrzej Jabłoński i Mikołaj Kruczyński − przedstawiciele Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców; Katarzyna Mietelska − zastępca Dyrektora Departamentu Prewencji i Promocji Głównej Inspekcji Pracy oraz przedstawiciele resortu edukacji: Magdalena Wantoła-Szumera − naczelnik Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN; resortu rozwoju – Paulina Woźniecka, Ewa Kowalczuk i Natalia Pawłowska; resortu rodziny, pracy i polityki społecznej – Izabela Kaczmarska-Sawicka, Artur Rozbicki z Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Tomasz Madej – wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Tomasz Madej, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, odczytał list Marzenny Habib p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, z wyrazami uznania dla wszystkich osób zaangażowanych w rozwój polskiego szkolnictwa branżowego oraz kształcenia praktycznego (we współpracy z pracodawcami i partnerami społecznymi). Przedstawił także działania Ośrodka Rozwoju Edukacji na rzecz wspierania kształcenia zawodowego.

 

Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa