Geoinformacja w szkolnej edukacji geograficznej – poradnik dla nauczycieli geografii

Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją skierowaną do nauczycieli geografii „Geoinformacja w szkolnej edukacji geograficznej. Praktyczny poradnik dla nauczycieli”. Poradnik może być wsparciem dla kadry pedagogicznej w realizacji nowej podstawy programowej geografii.

Poradnik „Geoinformacja w szkolnej edukacji geograficznej. Praktyczny poradnik dla nauczycieli” (pdf. (60,9 MB)

Nowa podstawa programowa z geografii kładzie szczególny nacisk na wykorzystanie w nowoczesnej edukacji geograficznej technologii informacyjno-komunikacyjnych. Umożliwiają one pozyskiwanie oraz tworzenie zbiorów danych przestrzennych, ich prezentację, analizę oraz interpretację.

Wprowadzenie technologii geoinformacyjnych do szkolnej edukacji geograficznej w znacznym stopniu wzmacnia potencjał edukacyjny geografii. Dodatkowo czyni geografię szkolną bardziej przydatnym przedmiotem w życiu codziennym, odpowiadającym jednocześnie wyzwaniom współczesności.

Autorami publikacji są geografowie reprezentujący środowiska szkolne i akademickie: Michał Ciepły, Arkadiusz Głowacz, Agnieszka Piechota, Wojciech Pokojski, Elżbieta Szkurłat, Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska, Edyta Wyka, Roksana Zarychta.

Zachęcamy do skorzystania z publikacji w wersji elektronicznej. Drukowane egzemplarze poradnika trafią do bibliotek pedagogicznych do końca stycznia 2020 r.

Informacja dla nauczycieli geografii i dyrektorów szkół w sprawie poradnika

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ostatnia aktualizacja: 24 stycznia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa