European Schoolnet – projekty dla nauczycieli – zgłoszenia do 27 stycznia!

Zapraszamy nauczycieli do udziału w dwóch projektach koordynowanych przez sieć ministerstw edukacji European Schoolnet: „Projekt rozwiązań przyrodniczych (NBS)” i „Aerospace in Class”. Chętni mogą zgłaszać się do dnia 27 stycznia 2020 r.

Projekt rozwiązań przyrodniczych (Nature-Based Solutions – NBS)

Projekt NBS jest inicjowany i finansowany przez Dyrekcję Generalną ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej i koordynowany przez PPMI, we współpracy z siecią ministerstw edukacji European Schoolnet. Rozwiązania oparte na naturze (NBS) są inspirowane i wspierane przez naturę i ekosystemy. W przeciwieństwie do rozwiązań czysto technologicznych, NBS są opłacalne, a jednocześnie zapewniają korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne oraz pomagają budować odporność na zmiany klimatu. Rozwiązania oparte na naturze wnoszą więcej przyrody i różnorodności biologicznej do miast, krajobrazów i krajobrazów morskich dzięki lokalnie dostosowanym interwencjom systemowym. Przykładami NBS są zielone dachy i zielone ściany do schładzania miast w lecie, parki do walki z zanieczyszczeniami i zapewniające rozrywkę i ćwiczenia dla mieszkańców, zielone korytarze łączące obszary naturalne, miejskie ogrody spożywcze itp.

European Schoolnet poszukuje 15 nauczycieli: 5 nauczycieli szkół podstawowych, 5 nauczycieli przedmiotów STEM (z ang. STEM – akronim od pierwszych liter nauki, technologii, inżynierii i matematyki) na poziomie szkoły ponadpodstawowej i 5 nauczycieli przedmiotów innych niż STEM na poziomie szkoły ponadpodstawowej, którzy dołączą do projektu opartego na rozwiązaniach przyrodniczych. Projekt będzie realizowany w okresie od stycznia do września 2020 r. Termin zgłoszeń upływa 27 stycznia 2020 r.

Pełne informacje dla nauczycieli można znaleźć na stronie internetowej projektu.

Projekt „Aerospace in Class”

Projekt „Aerospace in Class” dotyczy integracji zasobów STEM w przestrzeni edukacyjnej Airbus Foundation Discovery Space, w klasach dla uczniów w wieku od 8 do 12 lat. Projekt jest finansowany przez Airbus Foundation i koordynowany przez European Schoolnet. Airbus Foundation Discovery Space to cyfrowy portal do eksploracji przestrzeni kosmicznej, łączący uczniów, rodziców i nauczycieli na całym świecie z profesjonalistami w tej dziedzinie, ożywiający dzisiejsze badania i technologię.

W ramach tego projektu European Schoolnet poszukuje 11 nauczycieli z 5 krajów europejskich (2⌐3 nauczycieli na kraj), uczących uczniów w wieku 8-12 lat, którzy dołączą do projektu „Aerospace in Class”. Projekt będzie realizowany w okresie od stycznia 2020 r. do kwietnia 2021 r. Termin zgłoszeń upływa 27 stycznia 2020 r.

Pełne informacje dla nauczycieli można znaleźć na stronie internetowej projektu.

European Schoolnet to sieć 34 europejskich ministerstw edukacji z siedzibą w Brukseli. Jako organizacja non-profit stara się wprowadzać innowacje w nauczaniu i uczeniu się dla kluczowych interesariuszy: ministerstw edukacji, szkół, nauczycieli, badaczy i partnerów branżowych. Misją organizacji jest wspieranie interesariuszy edukacyjnych w Europie w transformacji procesów edukacyjnych w społeczeństwach cyfrowych XXI wieku.

Ostatnia aktualizacja: 22 stycznia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa