Wizyta studyjna delegacji z Gruzji

Uczestnicy gruzińskiej wizyty studyjnej – zdjęcie grupowe
Uczestnicy gruzińskiej wizyty studyjnej – zdjęcie grupowe

2 grudnia 2019 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyło się spotkanie z uczestnikami wizyty studyjnej z Gruzji. Grupę tworzyli przedstawiciele organizacji i instytucji związanych z gruzińską oświatą − m.in. Centre for Training and Consultancy, Coalition Education For All – Georgia (EFA), Civic Teachers Forum, Association of School Principles and Administrators. Goście poznawali aktualną sytuację polskiej oświaty i działania polskich organizacji edukacyjnych oraz instytucji działających w obszarze edukacji. Zdobytą wiedzę zamierzają wykorzystać w przygotowaniu się do koniecznych reform w gruzińskiej oświacie. Tematem spotkania w ORE był system doskonalenia nauczycieli oraz proces wspomagania szkół i placówek.

Po przywitaniu grupy przez Marzennę Habib, p.o. dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, o profilu działania naszego Ośrodka i o polskim systemie edukacji opowiedziała gościom wicedyrektor ORE Grażyna Wiśniewska. Zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych zostały omówione przez Katarzynę Leśniewską, zaś Marina Warsimaszwili przedstawiła działania Ośrodka w zakresie współpracy międzynarodowej, między innymi  w ramach programu współpracy rozwojowej Polska Pomoc. Uczestnikom spotkania przedstawiono także aktywności ORE na rzecz wsparcia systemu edukacji Gruzji w ramach projektu „Przyjazna szkoła one są wśród nas”.

Wizyta w ORE była pierwszym punktem programu pobytu  grupy w Polsce. W ramach trwającej tydzień wizyty studyjnej zaplanowano także spotkania z przedstawicielami innych organizacji i instytucji,  w tym: Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Instytutu Badań Edukacyjnych, Centrum Edukacji Obywatelskiej,  Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego i innych.

Powitanie gości przez p.o. dyrektor ORE Marzennę Habib – zdęcie całej grupy
Przemówienie wprowadzające – p.o. dyrektor ORE Marzenna Habib
Prezentacja działalności ORE – wicedyrektor Grażyna Wiśniewska
Grupa przedstawicieli ORE z tłumaczem podczas spotkania z Gruzinami
Uczestnicy gruzińskiej wizyty studyjnej – zdjęcie grupowe

Ostatnia aktualizacja: 4 grudnia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa