Innowacyjne narzędzie dla nauczycieli historii – gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość” wchodzi w fazę pilotażu

Twórcy gry: przedstawiciele ORE, eksperci i wykonawcy technologiczni – zdjęcie grupowe
Twórcy gry: przedstawiciele ORE, eksperci i wykonawcy technologiczni – zdjęcie grupowe

16 i 17 grudnia 2019 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyła się konferencja prezentująca grę edukacyjną „Godność, wolność i niepodległość”, zorganizowana w ramach Projektu edukacyjnego Ministra Edukacji Narodowej „Niepodległa na lata 2017–2021”.

Tym samym w ręce nauczycieli historii zostało oddane innowacyjne narzędzie, wspierające proces edukacji uczniów na wszystkich trzech poziomach edukacyjnych.

Gra składa się z 15 misji, które swoją tematyką nawiązują do okresu odzyskania przez Polskę niepodległości i są zgodne z podstawą programową, dzięki czemu z powodzeniem mogą być wykorzystywane podczas zajęć lekcyjnych.

Nad narzędziem edukacyjnym przez ostatnie miesiące intensywnie pracował interdyscyplinarny zespół, składający się z pracowników Ośrodka Rozwoju Edukacji i powołanych ekspertów historyków oraz firma technologiczna, specjalizująca się w gamifikacji.

Platforma internetowa, na której udostępniono misje, znajduje się pod adresem niepodlegla.men.gov.pl i jest podzielona na dwie strefy: strefę gracza, gdzie można podjąć się realizacji misji oraz strefę merytoryczną, do której dostęp wymaga podania hasła.

W strefie merytorycznej, do której dostęp otrzymają nauczyciele, będzie można znaleźć specjalnie przygotowane scenariusze lekcyjne, ułatwiające prowadzenie lekcji z wykorzystaniem gry.

Podczas testów przeprowadzonych w 30 losowo wybranych szkołach nauczyciele wskazali, że gra jest pomocna w procesie nauczania oraz w ciekawy i nowatorski sposób kształtuje u uczniów postawy patriotyczne i obywatelskie.

Już w styczniu 2020 roku platforma wchodzi w fazę pilotażu, który zaplanowany jest na pół roku i ma na celu weryfikację realizacji założeń projektu oraz jego potencjalny rozwój.

Szczegółowy plan pilotażu i dodatkowe informacje będą dystrybuowane do szkół w całej Polsce w styczniu 2020 roku.

Twórcy gry: przedstawiciele ORE, eksperci i wykonawcy technologiczni – zdjęcie grupowe
Dyrektor Generalny MEN Sławomir Adamiec - przemówienie powitalne
Zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN Agnieszka Ludwin podczas wystąpienia na konferencji
Zdjęcie grupowe w auli ORE – twórcy gry
Zajęcia z wykorzystaniem gry – grupa warsztatowa nr 1
Zajęcia z wykorzystaniem gry – grupa warsztatowa nr 2

Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022

Ostatnia aktualizacja: 27 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa